Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Základy Internetu, protokol HTTP

Text přednášky

Přednáška ve fromátu PDF

Jak funguje DNS jako komiks v angličtině https://howdns.works/

Další doplňující informace

Instalační balíček Apache, MySQL, PHP a další: https://www.apachefriends.org/index.html

alternativa instalační balíček nginx, MariaDB, PHP a další: https://sourceforge.net/projects/wtnmp/

Vhodné vývojové nástroje

Pro tvorbu HTML a CSS:

Pro programování PHP

courses/b6b39zwa/lectures/01/start.txt · Last modified: 2019/10/25 15:32 by xklima