Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Řešení

 1. Napište funkci, která vrátí pole všech čísel měsíců z pole dat z příkladu 4 - Průchod pole.

<?php
$datumy = array("2.10.2008", "1.5.2006", "23.9.1988", "6.2.2004", "7.5.2007");
 
function jakyJeDen($datum) {
	$pole_datum = explode(".",$datum);
	$den = $pole_datum[0];
	$mesic = $pole_datum[1];
	$rok = $pole_datum[2];
	$timestamp = mktime(0, 0, 0, $mesic, $den, $rok);
	$den_v_tydnu = date("N",$timestamp);
	$ceske_dny = array(
		1=>"pondělí",
		"úterý",
		"středa",
		"čtvrtek",
		"pátek",
		"sobota",
		"neděle"
	);
 
	$jmeno_dne = $ceske_dny[$den_v_tydnu];
	return $jmeno_dne;
}
 
function mesiceVDatech ($datumy) {
	$pole_mesicu = array();
	foreach ($datumy as $aktualni_datum) {
		$pole_datum = explode(".",$aktualni_datum); 
		$mesic = $pole_datum[1];
		$pole_mesicu[] = $mesic;
	}
 
	return $pole_mesicu;
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
    <title>Cvičení 2</title>
  </head>
  <body>
    <div>Dnešní datum je: <?php echo date("d.m.Y"); ?></div>
 
		<?php
			$pocitadlo = 1;
			foreach ($datumy as $aktualni_datum) {
				echo "<div>";
				echo $pocitadlo++;
				echo ". ".$aktualni_datum." je ".jakyJeDen($aktualni_datum);
				echo "</div>\n";
			}
		?>
	<hr/>
	<div>Měsíce v datumech: <?php echo implode(", ",mesiceVDatech($datumy)); ?></div>
 
  </body>
</html>

courses/b6b39zwa/tutorials/solutions/02/datum-5.txt · Last modified: 2018/10/01 15:02 (external edit)