Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Tvorba formulářů na klientské straně

Vytvořte formulář za pomoci standardních formulářových prvků

 • form
 • input - ruzne typy (file, accept)
 • select - option, eventuelně optgroup, multiple
 • textarea
 • button

Oddělte jednotlivé části formuláře a dejte je do logických celků

 • label
 • fieldset
 • legend

Použijte atributy

 • readonly
 • disabled
 • acceskey
 • autocomplete
 • autofocus

Vytvořte formulář za pomoci HTML5 formulářových prvků

Pozor na podporu v prohlížečích!

Nové typy inputů

 • time, date, datetime, month, …
 • color
 • email
 • range - min, max, step
 • search
 • number
 • tel
 • url

Nové HTML5 elementy

 • meter - min, max, low, high, optimum
 • progress - min, max

Nové HTML5 atributy

courses/b6b39zwa/tutorials/03/start.txt · Last modified: 2019/09/16 11:42 by zaraondr