Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

JS II

Prohlédněte si zadání.

  1. Budeme kontrolovat, jestli zadané jméno není na wordlistu.
  2. Po nějaké události na poli pro jméno stáhneme požadavkem soupis jmen a ověříme, že to zadané na něm není.

Poznámky

  1. třetí parametr pro XMLHttpRequest::open určuje asynchronnost požadavku
  2. parametr pro XMLHttpRequest::send obsahuje POST data
  3. onreadystatechange callback se vykonává v kontextu požadavku (this instanceof XMLHttpRequest)
  4. data přenášejte v triviálním textovém formátu - položky odděleny znakem nové řádky

Další možnosti vylepšení

  • Posílat dotaz až po timeoutu (tj. ne po každém stisku klávesy)
  • Reagovat na vložení textu myší

Odkazy

courses/b6b39zwa/tutorials/07/start.txt · Last modified: 2019/09/16 12:14 by zaraondr