Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Skriptování na straně klienta

  1. Doplňte do připravené HTML stránky nějakou JavaScriptovou funkcionalitu.
  2. Události navěšujte přes addEventListener - navěšte událost tak, aby se dialogové okénko zobrazilo při odeslání formuláře.
  3. Skript by měl být v odděleném souboru, připojeném HTML značkou <script>
  4. Při odeslání formuláře zkusme (bez nějaké kontroly) této akci zabránit.
  5. Další level je zabránění odeslání, jen pokud je splněna nějaká podmínka.
  6. Vposled vylepšíme formulář zpracováním události “blur” na vstupních prvcích.
courses/b6b39zwa/tutorials/06/start.txt · Last modified: 2019/09/16 11:38 by zaraondr