Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Semestrální práce

Zadaní

 • Zadání si volí studenti sami, důležité je, aby vytvořená semestrální práce splňovala níže uvedená kritéria.
 • Pro začátečníky jsme připravili jako inspiraci vzorové zadání. Zadání je však myšleno jako ukázka, rozhodně nechceme, aby všichni studenti měli právě toto zadání.
 • Zadání musí být schváleno cvičícím do 3. výukového týdne včetně.

Poznámka pro studenty:

Pokud jste v tvorbě dynamického webu začátečník a s PHP nemáte žádné zkušenosti, zvolte si jednoduché zadání podle vzoru. Je lepší, když funkcionalita vaší práce bude omezená, důležité je, aby práce splňovala stanovená kritéria a vy jste ji byli schopni napsat dobře a při tom se naučit základní principy tvorby webových aplikací.

Semestrální práce v průběhu semestru

 • 1. cvičení - kritéria hodnocení práce
 • nejpozději do 3. cvičení student vloží zadání práce do formuláře na https://forms.gle/mGc3fBT2KEQk451b9
  • musí umožnit realizovat všechny povinné body
 • nejpozději do 3. cvičení schválené zadání, tj. potvrzené vyučujícím
  • postup schvalování určuje vyučující
 • odevzdání práce

Požadavky na semestrální práci

Zásadní požadavky

 • Student musí prokázat, že práci udělal sám!
 • Práce musí fungovat v plném rozsahu. Pokud pokročilý student odevzdává jen některou podčást většího celku, musí toto být jasně řečeno již v zadání práce.
 • Serverová strana aplikace musí být v PHP
 • Kód musí být dokumentován

Při nesplnění těchto požadavků nelze práci odevzdat.

Kritéria hodnocení

Hodnocení

 • Maximum: 50 bodů
 • Minimum na odevzdání: 30 bodů

Odevzdávání semestrální práce

Semestrální práce se odevzdává do začátku zkouškového období, tj. do 10. 1. 2021 (včetně). Po tomto termínu nastává penalizace minus jeden bod za každý pracovní den.

Forma odevzdání

Vyplněním formuláře (jeho URL cvičící pošle e-mailem):

Práce musí být umístěna na veřejně přístupném serveru, ideálně na wa.toad.cz. Nezapomeňte, že součástí práce je i dokumentace a volitelně automaticky generovaná dokumentace.

Pozdní odevzdání semestrální práce

Odevzdání práce do začátku zkouškového období je bez penalizace. Za pozdější odevzdání semestrální práce se strhává 1 bod za každý pracovní den ve zkouškovém období.

courses/b6b39zwa/classification/semestralka.txt · Last modified: 2020/12/16 12:18 by vlachzd1