Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Optimalizace (B0B33OPT)

Rychlé odkazy: cvičení, Brute (odevzdávací systém), diskusní fórum předmětu, rozvrh

Poslední instrukce ke zkoušce 13.2.2021

 • Při zkoušce je nutno být přihlášen(a) v BBB. Studenti jsou v BBB rozděleni do několika místností, každá místnost má jednoho učitele jako moderátora. Přiřazení studentů do místností je zde. Odkazy na místnosti: 1 (Werner), 2 (Špetlík), 3 (Voráček).
 • Průběh zkoušky: V 10:00 se přihlásíte do Vaší BBB místnosti. Od 10:00 do cca 10:20 bude technická příprava (nastavení BBB a kamer, dotazy k průběhu zkoušky). Pak vyvěsíme zadání v PDF sem a tím okamžikem začíná písemka. Písemka trvá 2 hodiny a během ní se nesmí fotit ani odevzdávat. Po skončení písemky bude doba (cca 15 minut) určená na focení a odevzdávání, v tuto dobu již nesmíte nic do písemky psát.
 • Není možné zkoušku ukončit předčasně. Je nutné být před kamerou až do společného konce.
 • Pro opozdilce: Kdo se do BBB nepřihlásí do 10:20, zkoušky se již nemůže zúčastnit.
 • Pište prosím propiskou na papír. Na tablet je možno psát jen opravdu vyjímečně (např. nemáte foťák).
 • Každý příklad pište na zvláštní papír a soubory s vyfocenými řešeními pojmenujte podle čísla příkladu, jako u druhého zápočtového testu.
 • V případě výpadku internetového připojení pošlete e-mail s odůvodněním vyučujícímu, který u Vás provádí dohled (např. pomocí mobilního internetu) a při obnovení připojení se neprodleně připojte zpět. Email na vyučujícího si před zkouškou napište na papír.
 • Prosíme, nezneužívejte situace a nepodvádějte! Při podezření z podvodu studenta kontaktujeme a požádáme o vysvětlení postupu. V případě dokázaného podvodu předmět pro studenta končí.

Obsah a prerekvizity

Optimalizace (též známá jako matematické programování) se zabývá minimalizací funkcí mnoha proměnných za případných omezujících podmínek. V inženýrské praxi vzniká mnoho takových úloh - často je třeba dělat něco nejlépe v rámci daných omezení. Optimalizace je část aplikované matematiky na pomezí matematické analýzy, lineární algebry a informatiky. Využijete zde mnoho znalostí a dovedností, které jste se naučili dříve.

Před kursem musíte znát základy lineární algebry, matematické analýzy více proměnných a programování. Vítána (ale ne nutná) je znalost diskrétní matematiky, numerických metod a teorie složitosti algoritmů.

Přednášky

Přednášející: Tomáš Werner, zastupuje Petr Olšák

Přednášky postupují zhruba podle elektronických skript (tiskněte dvoustrannou verzi). Ve skriptech je kapitola 13 (simplexová metoda) označena omylem jako nepovinná, ale je povinná. Na druhou stranu, kapitoly 15-17 jsou nepovinné (i když 15,16 se přednášelo).

K většině přednášek budou slajdy. Dále studujte z doplňující literatury.

Přednášky jsou distanční, většinou v reálném čase na BigBlueButton dle rozvrhu (viz Brute–>Course–>Conference Rooms, room 2020Z_B0B33OPT-predn, až na první dvě přednášky které jsou B0B33OPT_2020-09-2?). Je možné, že některé přednášky budou předtočené (pak bude odkaz v plánu přednášek).

Plán přednášek:

Datum Náplň Materiály Kvíz, termín vyplnění
Út 22.09. Optimalizační úlohy a jejich formulace
Pá 25.09. Optimalizační úlohy a jejich formulace slajdy
Út 29.09. Vybraná témata z lineární algebry kvíz 11. 10.
Pá 02.10. Vybraná témata z lineární algebry slajdy kvíz 11. 10.
Út 06.10. Metoda nejmenších čtverců slajdy
Pá 09.10. Aplikace metody nejm. čtverců kvíz 18.10.
Út 13.10. Aplikace metody nejm. čtverců lekce 8-10 z EE133A, zde, zde
Pá 16.10. Kvadratické funkce a spektrální rozklad slajdy kvíz 25.10.
Út 20.10. Spektrální rozklad v optimalizaci, PCA slajdy
Pá 23.10. Použití PCA kvíz 1.11.
Út 27.10. Nelineární funkce a zobrazení slajdy
Pá 30.10. Volné lokální extrémy kvíz 8.11.
Út 03.11. Test 1
Pá 06.11. Metody na volné lokální extrémy slajdy
Út 10.11. Aplikace nelin. úlohy nejmenších čtverců
Pá 13.11. Extrémy vázané lineárními rovnostmi kvíz 22.11.
Pá 20.11. Extrémy vázané nelineárními rovnostmi kvíz 29.11.
Út 24.11. Extrémy vázané nerovnostmi slajdy
Pá 27.11. Lineární programování slajdy
Út 01.12. Konvexní množiny a mnohostěny slajdy
Pá 04.12. Simplexová metoda slajdy kvíz 13.12.
Út 08.12. Simplexová metoda
Pá 11.12. Dualita v LP slajdy
Út 15.12. Test 2
Pá 18.12. Dualita v LP
Út 05.01. Celočíselné LP slajdy
Pá 08.01. Konvexní funkce, konvexní optimalizace slajdy

Online kvízy

Během semestru vám zadáme 10 krátkých online kvízů, jejichž cílem je zopakovat si odpřednášenou látku či prerekvizity.

Každý kvíz je možno libovolněkrát opakovat (pro opakování je v Brute potřeba se vrátit na výpis a kliknout znovu na kvíz). Kdo kvíz bezchybně vyplní do daného termínu (data + času), dostane za něj 1 bod. Kdo ho vyplní po termínu nebo nevyplní, dostane 0 bodů. Vyplnění kvízů není podmínkou zápočtu. Odkaz na nejbližší kvíz a termín jeho vyplnění bude vždy v Brute.

Zápočtové testy

V průběhu semestru si napíšete dva zápočtové testy v době místo přednášky, a to ve dnech 3.11. a 15.12. Každý test obsahuje příklady na látku odpřednášenou a odcvičenou do té doby. Z každého testu dostanete max. 15 bodů (tedy celkem max. 30). Hodnocení testu po opravení najdete v Brute.

Nutnou podmínkou pro zápočet je dosažení nejméně poloviny (tj. 15) bodů celkem z obou testů.

Kdo se nemůže testu zúčastnit (z vážných důvodů, typicky nemoc), může absolvovat náhradní test ve zkouškovém období (datum bude ohlášeno). Náhradní test neumožňuje zlepšit si špatně napsaný test, ale pouze nahradit absenci na testu.

Hodnocení a zkouška

Hodnocení má tyto části:

Online kvízy max. 10 bodů
Domácí úlohy max. 10 bodů
Zápočtové testy max. 30 bodů
Zkoušková písemka max. 50 bodů
CELKEM max. 100 bodů

Nutnou podmínkou účasti na zkoušce je zápočet (viz stránka Cvičení). Nutnou podmínkou pro známku lepší než F je dosažení nejméně poloviny (tj. 25) bodů ze zkouškové písemky. Výsledná známka se pak určí takto:

Body [0,50) [50,60) [60,70) [70,80) [80,90) [90,100]
Známka F E D C B A

Zkouška je písemná s touto výjimkou: kdo dosáhl 90 bodů a chce známku A, musí přijít ještě k ústní části zkoušky (bez ní dostane pouze B). Pro ostatní ústní část zkoušky určena není.

Ke zkoušce musíte umět odpřednášenou a odcvičenou látku (oboje) kromě posledních dvou přednášek a vše ze skript kromě kapitol 15-17.

Různé

Tento kurs není snadný. Zde je několik tipů, jak ho úspěšně dokončit:

 • Učte se průběžně, začít se učit až ve zkouškovém je pozdě.
 • Učte se společně se spolužáky, je to efektivnější než samostatně.
 • Pokud něčemu nerozumíte, ptejte se! Buď spolužáků a cvičících nebo na diskusním fóru předmětu. Na fóru se ptejte na své nejasnosti v teorii, v příkladech ze skript nebo domácích úlohách, nebo upozorňujte na nedostatky ve výuce. Odpoví vám nejspíše vaši spolužáci a pokud ne, tak učitelé.
 • Zopakujte si matematiky z minulých semestrů a studujte doplňující literaturu.
 • Skripta nečtěte na elektronickém zařízení, ale vytiskněte si je na papír. Studujte je s vypnutým počítačem, vybaveni pouze papírem a propiskou (výjimkou je, když si chcete něco ověřit v Matlabu).

Internal pages (for teachers only)

courses/b0b33opt/start.txt · Last modified: 2021/02/13 16:57 by wernetom