Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Table of Contents

\[ \def\_#1{\mathbf{#1}} \def\bb#1{\mathbb{#1}} \]

Cílem prvních dvou úloh, půllitr a kelímek, je zformulovat si a vyřešit jednoduchou optimalizační úlohu, na kterou vystačíte se středoškolskými znalostmi a selským rozumem, případně trochou hledání na internetu. U druhé úlohy navíc pocvičit se v Matlabu.

Půllitr

Najděte rozměry půllitru, na jehož výrobu je třeba co nejméně skla. Půllitr má tvar válce bez horní podstavy. Tloušťku skla zanedbejte. Řešení bude odpověď celou větou. Součástí zprávy bude i stručný postup řešení.

Kelímek

Najděte rozměry kelímku, aby při daném objemu bylo na jeho výrobu potřeba co nejméně materiálu. Tloušťku stěn zanedbejte. Obecný kelímek má tvar komolého kužele s jednou (tou menší) podstavou. Poloměr spodní podstavy si označíme $r$, poloměr horní podstavy $R$ a výšku kelímku $h$. Podrobné úkoly:

 1. V MATLABu napište funkci pro výpočet povrchu kelímku, jejímiž jedinými vstupními parametry budou $r$, $R$ a $V$.
 2. Pro $V = 0.6$ vykreslete graf závislosti $S$ na poloměru horní podstavy $R$. Vykreslete závislost pro poloměry dolní podstavy $r = \{0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1\}$. Výsledný graf vložte do zprávy. Odevzdejte i kód v MATLABu, který daný graf generuje.
 3. Vykreslete 3D plochu závislosti S na r a R (r a R budou x a y osy grafu) pro hodnoty $r \in [0.1, 1]$ a $R \in [0.1, 1]$. Výsledný graf vložte do zprávy, MATLAB kód odevzdejte.
 4. Libovolnou metodou (s možností využití MATLABu) nalezněte řešení úlohy s přesností minimálně na 2 desetinná místa. Součástí odpovědi musí být výsledná hodnota $r$, $R$, $h$ a $S$. MATLAB kód také odevzdejte.
 5. Krátce diskutujte, zda se kelímky takového tvaru skutečně používají a pokud ne, jaké mohou být případně jejich nevýhody.

Maticová algebra

Cílem této úlohy je trochu se pocvičit v maticové algebře. To máte znát z prváku, jinak viz 2. kapitola skript.

 1. Dokažte, že pro každou čtvercovou matici $\_A$ platí:
  1. $\_A+\_A^T$ je symetrická,
  2. $\_A-\_A^T$ je antisymetrická,
  3. existuje právě jedna symetrická $\_B$ a právě jedna antisymetrická $\_C$ tak, že $\_A=\_B+\_C$,
  4. $\_A^T\_A$ je symetrická.
 2. Dokažte, že pokud je matice $\_I-\_A$ regulární, pak $\_A(\_I-\_A)^{-1} = (\_I-\_A)^{-1}\_A$.
 3. Dokažte, že pro každé $\_A\in\mathbb{R}^{m\times n}$ a $\_B\in\mathbb{R}^{n\times m}$ má matice $\displaystyle \_L = \left[\begin{array}{cc} \_I-\_B\_A & \_B \\ 2\_A-\_A\_B\_A & \_A\_B-\_I \end{array} \right]$ vlastnost $\_L^2=\_I$ (kde $\_L^2$ je zkratka pro $\_L\_L$).
courses/b0b33opt/cviceni/hw/kelimek.txt · Last modified: 2018/09/19 13:27 (external edit)