Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Ústní část zkoušky

Koná se distančně v BBB, link viz tabulka. Časy jsou pouze orientační (zkoušení studentů před Vámi se může protáhnout), ale buďte v daný čas připraveni. Tedy se, prosím, do tabulky v den zkoušky dívejte průběžně.

courses/b0b33opt/ustni.txt · Last modified: 2021/01/29 10:03 by wernetom