Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

LP: Slovní úlohy

(V.Franc, T.Werner)

V tomto domácím úkolu si vyzkoušíme použití lineárního programování na dvou jednoduchých úlohách:

  • V první úloze budeme hledat optimální strategii, která nám zaručí jistou výhru v kurzovém sázení.
  • V druhé úloze budeme prokládat lineární (přesněji afinní) funkci množinou bodů, což je jedna z častých úloh v inženýrské praxi.

Pro řešení lineárních programů použijte matlabskou funkci linprog (součást optimalizačního toolboxu).

courses/b0b33opt/cviceni/hw/lp1/start.txt · Last modified: 2020/12/18 13:56 by wernetom