Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

\[ \def\_#1{\mathbf{#1}} \def\bb#1{\mathbb{#1}} \]

LP: Linear Separation

Tento domácí úkol je převzatý z předmětu EE236 na Stanfordu. Soubor domácích úkolů z tohoto předmětu je v tomto souboru. Vy budete řešit Excercise 20. Postupujte přesně podle zadání. Zprávu s odpovědí na otázky ve formátu PDF a matlabský kód odevzdejte do odevzd. systému.

Soubor s daty stáhnete zde: ex20data.m. Místo ID studenta použijte svoje osobní číslo z KOSu (kliknete na svoje jméno, obdržíte stránku “Detail studenta” a tam to je). Toto číslo uveďte prosím ve zprávě.

courses/b0b33opt/cviceni/hw/ee236/20.txt · Last modified: 2020/12/01 21:27 by wernetom