Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Cvičení B0B33OPT

Cvičení probíhají distančně v časech dle rozvrhu. Zde jsou odkazy na online cvičení jednotlivých paralelek:

paralelka cvičící odkaz
101 Václav Voráček BBB, konzultace
102 Jan Čech zoom (heslo přišlo mailem 5.10.)
103, 104, 106 Petr Olšák BBB, podrobnosti
105 Tomáš Dlask BBB,podrobnosti
108 Radim Špetlík zoom

Plán cvičení

Ve sloupci “Cvičení ze skript”: červeně jsou napsána čísla cvičení, která musíte vypracovat a odevzdat jako přípravu (viz níže), černě jsou ostatní plánovaná cvičení, zeleně jsou doplňková cvičení pro případ, že zbyde čas.

č. pondělí
101,102
úterý
103,104,106
středa
105
čtvrtek
106
pátek
108
Obsah Cvič. ze skript Dom. úloha
01 21.09. 23.09. 24.09. 25.09. Úvod. Formulace opt. úloh (1) 1.1 a,c,f,i,k,l,m,n; 1.2; 1.3
02 05.10. 30.09. 01.10. 02.10. Maticová algebra, Linearita. 2.1 b,c; 2.3; 2.4; 3.1 a,b,c; 3.4; 3.6 a; 2.8 a; 2.10; 3.7; 3.8; 3.11 a,b
03 12.10. 07.10. 08.10. 09.10. Ortogonalita 4.1; 4.2; 4.4; 4.10; 4.16; 4.3; 4.11; 4.18; 4.17
04 19.10. 13.10 14.10. 16.10. Metoda nejmenších čtverců 5.1; 5.3 a; 5.5 c,d; 5.18; 5.2; 5.14; 5.3 g,h; 5.10; 5.4; 5.19 DÚ1
05 26.10. 20.10 21.10. 23.10. Spektrální rozklad a kvadratické funkce 6.1; 6.2 (první matice); 6.7 (druhá a sedmá matice); 6.13 a; 6.4; 6.5; 6.8; 6.9; 6.18; 6.25 DÚ2
06 02.11. 27.10 04.11. 30.10. Aplikace spektrálního rozkladu 7.1; 7.4 a (použijte počítač); 7.9; 7.2; 7.3 a; 7.4 b,c; 7.8; 7.7; 7.11 DÚ3
07 09.11. 03.11 11.11. 06.11. Nelineární funkce a zobrazení 8.3; 8.10; 8.11 a; 8.13; 8.16; 8.4; 8.5 (vybrané); 8.6 a; 8.8 a,d; 8.11 c; 8.12; 8.17 (vybrané); 8.7; 8.18; 8.19; 8.21; 8.22; 8.23; 8.2
08 16.11. 10.11 18.11. 13.11. Volné lokální extrémy 9.1; 9.2 d,e; 9.5; 9.6; 9.8; 9.9; 9.10; 9.11; 9.13) DÚ4
09 23.11. 24.11 25.11. 20.11. Extrémy vázané rovnostmi 10.1 d; 10.4 c; 10.5 d; 10.8; 10.12 a; 10.17; 10.19 DÚ5
10 30.11. 01.12 02.12. 04.12.$^*$ Lineární programování 11.1; 11.2 a,b; 11.3 a; 11.4 a; 11.9; 11.3 b,c,d,e; 11.4 c,f; 11.10; 11.15; 11.3 i; 11.5; 11.6 a,b; 11.16
11 07.12. 08.12 09.12. 11.12. Konvexní množiny a mnohostěny 12.1 a,b,c,e,g; 12.2 a,b,e,f-j; 12.5 (jen netriviální případy); 12.7 a,b,d; 12.9; 12.10; 12.11; 12.8
12 14.12. 15.12 16.12. 18.12. Simplexová metoda 13.1; 13.3; 13.4; 13.5; 13.8 (jen inicializovat); 13.10; 13.9 (jen první fázi); 13.6; 13.7 DÚ6
13 04.01. 05.01 06.01. 08.01. LP dualita 14.2; 14.3 a,b,g-ii; 14.1; 14.3 další vybrané; 14.4

$(^*)$ Cvičení v pátek 27.11. se ruší, aby se srovnaly celkové počty cvičení různých paralelek.

Přípravy na cvičení

Na každém cvičení se budou řešit příklady, které budou předem vyhlášeny v plánu cvičení. Abyste na to byli připraveni, před každým cvičením vybrané (napsané červeně) příklady vyřešíte doma na papír a tento papír oscannujete či ofotíte a odevzdáte do Brute jako úlohu cvixx do daného termínu (uvedeného v Brute). Pokud nějaký příklad vyřešit nedokážete, alespoň napište váš pokus o řešení. Včasné odevzdání příprav na cvičení je (až na výjimky, např. nemoc) podmínkou zápočtu.

Na první cvičení příprava není třeba.

Domácí úlohy

Během semestru dostanete několik (nejvýše 7) domácích úloh. Vaším úkolem bude úlohu naprogramovat v Matlabu a odevzdat fungující matlabský kód. V odevzdaném kódu smíte použít jen základní matlabské funkce vyjmenované zde a libovolné grafické funkce.

Odkaz na nově zadanou domácí úlohu se vždy objeví v plánu cvičení a v Brute. Řešení úlohy je nutno odevzdat do vyhlášeného termínu do Brute (datum+čas termínu viz tam), přičemž:

  • Fungujicí a včas odevzdaná úloha se hodnotí 1 bodem.
  • Pozdní odevzdání úlohy se penalizuje pokutou 0.001 bodu za každou započatou hodinu zpoždění, nejvíce však 1 bod.
  • Kdo úlohu odevzdá ale ohodnotíme mu ji 0 body (tedy jako nevyhovující), musí ji opravit a odevzdat znovu. Zpoždění se penalizuje stejně jako pozdní odevzdání, ale nepočítá se do něj doba, kterou úloha strávila u učitele.
  • Nutnou podmínkou zápočtu je dostat z každé úlohy 1 bod před odečtením pokuty za zpoždění.

Pokud odevzdáte úlohu včas, ohodnotíme ji do dvou týdnů od odevzdání (jinak to prosím urgujte emailem u svého cvičícího). Pokud odevzdáte úlohu se zpožděním, dobu hodnocení negarantujeme.

Na známce z předmětu se podílejí body z domácích úloh normalizované tak, aby celkový maximální počet byl 10 bodů (viz Hodnocení a zkouška).

Podmínky zápočtu

  • Včasné odevzdání příprav na cvičení.
  • Odevzdané a fungující všechny domácí úlohy.
  • Dosažení daného minimálního počtu bodů celkem ze zápočtových testů (viz Zápočtové testy)

Plagiátorství

Při řešení domácích úloh je zakázáno: přebírat řešení (kód nebo text) od jiných studentů (z letošního i minulých let) nebo z webu, poskytovat je jiným studentům, dávat je kamkoliv na web. Na druhou stranu vám nezakazujeme se o látce spolu bavit (např. na diskusním fóru), naopak to doporučujeme - bavte se ale jen o matematice, ne o kódu. Za důkaz plagiátorství považujeme už to, že nejste schopni vysvětlit, jak váš kód funguje.

Odhalení plagiátu má za následek neudělení zápočtu. Opakované plagiátorství může vést k disciplinárnímu řízení. Viz obecná pravidla o plagiátech a opisování.

courses/b0b33opt/cviceni/start.txt · Last modified: 2021/01/18 22:01 by voracva1