Přednášky

Přednášky pro studenty studující v českém jazyce

Téma Téma přednášky Prezentace Záznamy ze starších běhů
01 Úvod, sčítání PDF 1a, 1b
02 Celá čísla, reálná čísla, aritmetika PDF 2
03 Základní/jednocyklový procesor PDF 3 (MIPS, staré)
04 Paměťová hierarchie a virtuální paměť PDF 4a, 4b (MIPS, staré)
05 Zřetězený procesor PDF 5
06 Superskalární architektura a predikce skoků PDF 6
07 Vstupy výstupy PDF 7
08 Vstupy výstupy PDF 8
09 Obsluha událostí a výjimek PDF 9 (MIPS, staré)
10 Překlad jazyka C a volání PDF 10 (MIPS, staré) (krátké)
11 INTEL x86 Processor Family PDF 11
12 Vývoj a výhled počítačových architektur PDF 12
13 Víceúrovňový model počítače, virtualizace PDF

**APOLOS prerekvizita** verze 1.1 - výuka APO předpokládá znalost 3. kapitoly

V oboru používané zkratky

Starší a neprezentované přednášky

Přednášky z předchozích běhů předmětu

courses/b35apo/lectures/start.txt · Last modified: 2024/02/02 18:41 (external edit)