10. Cvičení: Práce na projektu

Obsahem cvičení je samostatná práce na projektu a konzultace (projektu, témat z přednášek…).

Studenti z probíhajícího cvičení mají přednostní přístup k deskám.

Ukázka animace na LCD

moving_square.c:

/*******************************************************************
 Project main function template for MicroZed based MZ_APO board
 designed by Petr Porazil at PiKRON
 
 include your name there and license for distribution.
 
 Remove next text: This line should not appear in submitted
 work and project name should be change to match real application.
 If this text is there I want 10 points subtracted from final
 evaluation.
 
 *******************************************************************/
 
#define _POSIX_C_SOURCE 200112L
 
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <time.h>
#include <unistd.h>
#include <termios.h>      //termios, TCSANOW, ECHO, ICANON
 
#include "mzapo_parlcd.h"
#include "mzapo_phys.h"
#include "mzapo_regs.h"
 
unsigned short *fb;
 
void draw_pixel(int x, int y, unsigned short color) {
 if (x>=0 && x<480 && y>=0 && y<320) {
  fb[x+480*y] = color;
 }
}
 
 
int main(int argc, char *argv[]) {
 unsigned char *parlcd_mem_base, *mem_base;
 int i,j;
 int ptr;
 unsigned int c;
 fb = (unsigned short *)malloc(320*480*2);
 
 printf("Hello world\n");
 
 parlcd_mem_base = map_phys_address(PARLCD_REG_BASE_PHYS, PARLCD_REG_SIZE, 0);
 if (parlcd_mem_base == NULL)
  exit(1);
 
 mem_base = map_phys_address(SPILED_REG_BASE_PHYS, SPILED_REG_SIZE, 0);
 if (mem_base == NULL)
  exit(1);
 
 parlcd_hx8357_init(parlcd_mem_base);
 
 parlcd_write_cmd(parlcd_mem_base, 0x2c);
 ptr=0;
 for (i = 0; i < 320 ; i++) {
  for (j = 0; j < 480 ; j++) {
   c = 0;
   fb[ptr]=c;
   parlcd_write_data(parlcd_mem_base, fb[ptr++]);
  }
 }
 
 struct timespec loop_delay;
 loop_delay.tv_sec = 0;
 loop_delay.tv_nsec = 150 * 1000 * 1000;
 int xx=0, yy=0;
 while (1) {
 
  int r = *(volatile uint32_t*)(mem_base + SPILED_REG_KNOBS_8BIT_o);
  if ((r&0x7000000)!=0) {
   break;
  }
  xx = ((r&0xff)*480)/256;
  yy = (((r>>8)&0xff)*320)/256;
 
  for (ptr = 0; ptr < 320*480 ; ptr++) {
    fb[ptr]=0u;
  }
  for (j=0; j<60; j++) {
   for (i=0; i<60; i++) {
    draw_pixel(i+xx,j+yy,0x7ff);
   }
  }
 
  parlcd_write_cmd(parlcd_mem_base, 0x2c);
  for (ptr = 0; ptr < 480*320 ; ptr++) {
    parlcd_write_data(parlcd_mem_base, fb[ptr]);
  }
 
  clock_nanosleep(CLOCK_MONOTONIC, 0, &loop_delay, NULL);
 }
 
 parlcd_write_cmd(parlcd_mem_base, 0x2c);
 for (ptr = 0; ptr < 480*320 ; ptr++) {
  parlcd_write_data(parlcd_mem_base, 0);
 }
 
 printf("Goodbye world\n");
 
 return 0;
}

courses/b35apo/tutorials/10/start.txt · Last modified: 2024/02/02 18:41 (external edit)