12. Cvičení: Práce na projektu

Obsahem cvičení je samostatná práce na projektu a konzultace (projektu, témat z přednášek…).

Studenti z probíhajícího cvičení mají přednostní přístup k deskám.

Ukázková kód použití vláken

 • Ukázkový kód využívající posix threads pro vícevláknovou aplikaci. Ukazuje možné rozdělení projektu do vláken
  • main - hlavní vlákno
  • input_thread - vstupní vlákno
  • output_thread - výstupní vlákno
  • V tomto případě je vykreslování na LCD realizováno kontinuelně a ne on-demand. Variant řešení je samozřejmě více. Template si klade za cíl hlavně ukázat práci s posixovými vlákny.
  • #define _POSIX_C_SOURCE 200112L
    
   #include <stdlib.h>
   #include <stdio.h>
   #include <stdint.h>
   #include <time.h>
   #include <unistd.h>
   #include <stdbool.h>
    
   #include <pthread.h>
    
   #include "mzapo_parlcd.h"
   #include "mzapo_phys.h"
   #include "mzapo_regs.h"
   #include "serialize_lock.h"
    
   #define IMG_SIZE 320*480
    
   //type definition of struct for shared data between threads
   typedef struct { 
    bool quit;
    unsigned char *parlcd_mem_base;
    uint16_t * fb_read;
    uint16_t * fb_write;
   } data_t;
    
   void * input_thread(void * data);
   void * output_thread(void * data);
    
   //mutexes for double buffering of frames
   pthread_mutex_t mtx_fb; 
    
   int main(int argc, char *argv[])
   {
    
    // Serialize execution of applications
    // Try to acquire lock the first 
    if (serialize_lock(1) <= 0) {
     printf("System is occupied\n");
    
     if (1) {
      printf("Waiting\n");
      // Wait till application holding lock releases it or exits
      serialize_lock(0);
     }
    }
    
    printf("Hello world\n");
    
    //initialize the two frame buffers
    uint16_t fb0[IMG_SIZE]; 
    uint16_t fb1[IMG_SIZE]; 
    
    //initialize the shared data
    data_t shared_data;
    shared_data.quit = false;
    shared_data.fb_read = &fb0;
    shared_data.fb_write = &fb1;
    
    //map the memory
    shared_data.parlcd_mem_base = map_phys_address(PARLCD_REG_BASE_PHYS, PARLCD_REG_SIZE, 0);
    if (shared_data.parlcd_mem_base == NULL){
     exit(1);
    }
    
    //prepare the threads
    enum {INPUT, OUTPUT, NUM_THREADS};
    const char *thread_names[] = {"input", "output"}; 
    void* (*thread_functions[])(void *) = {input_thread, output_thread};
    
    //initialize the threads and mutex
    pthread_t threads[NUM_THREADS];
    pthread_mutex_init(&mtx_fb, NULL);
    
    //spawn the threads
    for (int i = 0; i < NUM_THREADS; ++i){
     int res = pthread_create(&threads[i], NULL, thread_functions[i], &shared_data);
     fprintf(stdout, "INFO: Create thread '%s' %s\n", thread_names[i], (res == 0 ? "OK" : "FAIL") );
     //TODO:correctly exit if some thread does not initialize
    }
    
    //main loop
    uint16_t color = 0x0000;
    
    while(!shared_data.quit){
     //simulate some long calculations 
     usleep(10000);
    
     //write the frame buffer
     for (int i = 0; i < IMG_SIZE; i++) {
      //write to the write buffer   
      shared_data.fb_write[i] = color;
     }
     color+=1;
    
     //swap the buffers - first need to acquire the mutex for write read buffer
     pthread_mutex_lock(&mtx_fb);
     //..now swap them
     uint16_t * tmp = shared_data.fb_read;
     shared_data.fb_read = shared_data.fb_write;
     shared_data.fb_write = tmp;
     //..and unlock the read buffer for display
     pthread_mutex_unlock(&mtx_fb);
    
    }
    shared_data.quit = true;
    
    //joining the threads
    for (int i = 0; i < NUM_THREADS; ++i) {
      fprintf(stdout, "INFO: Call join to the thread %s\n", thread_names[i]);
      int r = pthread_join(threads[i], NULL);
      fprintf(stdout, "INFO: Joining the thread %s has been %s\n", thread_names[i], (r == 0 ? "OK" : "FAIL"));
     }
    
    printf("Goodbye world\n");
    
    // Release the lock 
    serialize_unlock();
    
    return 0;
   }
    
    
   //------------------------------------------------------------
   void * input_thread(void * data){
    data_t * shared_data = (data_t *) data;
    
    while(!shared_data->quit){
     //TODO: sample the input once in a while
     char c = getchar();
     if (c == 'q'){
      shared_data->quit = true;
     }
    
     //sleep for some time
     usleep(10000);
    }
   }
    
   //------------------------------------------------------------
   void * output_thread(void * data){
    data_t * shared_data = (data_t *) data;
    
    //initialize the display
    parlcd_hx8357_init(shared_data->parlcd_mem_base);
    
    uint16_t fb_p = NULL;
    //draw in infinite loop
    while(!shared_data->quit){
    
     //lock the output frame buffer so no one can write into it
     pthread_mutex_lock(&mtx_fb);
     //reset the cursor
     parlcd_write_cmd(shared_data->parlcd_mem_base, 0x2c);
     //write the buffer
     for (int i = 0; i < IMG_SIZE; ++i) {
       parlcd_write_data(
        shared_data->parlcd_mem_base, shared_data->fb_read[i]);
     }
     //unlock the buffer 
     pthread_mutex_unlock(&mtx_fb);
    
     //sleep for some time
     usleep(10000);
    }
   }
courses/b35apo/tutorials/12/start.txt · Last modified: 2024/02/02 18:41 (external edit)