Počítačová síť v učebně KN:E-23

Učebna KN:E-23 je vybavena počítači se síťovou instalací operačního systému Debian GNU/Linux Bullseye

Po zapnutí počítače je zaveden z lokálního serveru přes BIOS UEFI zavaděč Grub. Ten umožňuje volit

  • MS Win 10 localboot (nebudeme používat)
  • Linux Bookworm spuštění síťové verze operačního systému Debian Bookworm

Volba menu zajistí natažení image jádra GNU/Linux a počátečního RAM-disku ze sítě s využitím protokolu TFTP. Po spuštění jádra je připojen přes NFS kořenový svazek. Ten je ale připojen jen v režimu pro čtení. Pro dočasné uložení lokálních změn je pak nad tuto adresářovou strukturu namapovaný souborový systém pro dočasné uložení lokálních změn. Jedná se o modul overlayfs (dříve se používal AUFS). Pro ověření přihlašovacích údajů se používá systém Kerberos a ověřuje se proti hlavnímu ČVUT heslo. Po úspěšném přihlášení je pak do adresářové struktury stanice připojen přes NFS svazek s uživatelským kontem, ke kterému má uživatel práva pro čtení a zápis.

Další informace o použitém řešení lze nalézt na stránce Wiki Jak vytvořit bezdiskový stroj s operačním systémem GNU/Linux. Dále jsou k dispozici slide DiskLess Debian/GNU Linux z prezentace našeho řešení na konferenci/akci Install Fest.

courses/b35apo/documentation/classroom.txt · Last modified: 2024/02/02 18:41 (external edit)