Abbreviation Meaning Czech Video
ABI Application Binary Interface Přednáška
ALU Arithmetic Logic Unit Aritmeticko-logická jednotka Přednáška
AMAT Average Memory Access Time Průměrná přístupová doba k paměti Přednáška
API Application Programming Interface Aplikační programové rozhraní
AR Access Rights Přístupová práva Přednáška
ARN Architectural Register Number
ARSet Architectural Register Set
ASE Application-Specific Extension
ASID Address Space ID
BHR Branch History Register Přednáška
BHT Branch History Table Přednáška
BIA Branch Instruction Address Přednáška
BL BitLine
BS Block Size Velikost bloku Přednáška
BTA Branch Target Address Přednáška
BTB Branch Target Buffer Přednáška
BTFNT Backwards Taken, Forwards Not-Taken
CDB Common Data Bus
CISC Complex Instruction Set Computer Přednáška
CMOS Complementary Metal-Oxide-Semiconductor
CPI Cycles Per Instruction Počet taktů na instrukci
CPU Central Processing Unit Centrální procesorová jednotka Přednáška
DDR Double Data Rate Přednáška
DF Data Flow Přednáška
DM Data Memory Přednáška
DMA Direct Memory Access Přednáška
DMS Distributed Memory System Systém distribuované sdílené paměti
DRAM Dynamic Random Access Memory Dynamická paměť Přednáška
DSP Digital Signal Processor
EPI Energy Per Instruction
EX Execute Přednáška
FIFO First In First Out Fronta: “Kdo přijde první, odejde první.“
FLB Finished Load Buffer
FLOPS Floating point Operations Per Second
FN Frame Number
FP Floating Point Přednáška
FPGA Field Programmable Gate Array Přednáška
GHR Global History Register
GPR General-purpose Register Obecně účelné registry
GPU Graphic Processing Unit Grafický procesor (akcelerátor) Přednáška
HDD HardDisk Drive Pevný disk Přednáška
HD High Definition Vysoké rozlišení
HDL Hardware Description Language
HLL High Level Language Vysokoúrovňový jazyk
HMU Hazard Management Unit
HP Hlavní paměť Přednáška
HR Hit Rate Přednáška
HVL Hardware Verification Language
HW HardWare
IaaS Infrastructure-as-a-Service Infrastruktura jako služba (typ služby cloud computingu)
IC Instruction Count
ID/OF Instruction Decode/Operand Fetch Přednáška
IF Instruction Fetch Načtení instrukce Přednáška
ILP Instruction Level Parallelism
IM Instruction Memory
I/O Input/Output Vstup/Výstup, V/V Přednáška
IoT Internet of Things Internet věcí
IPC Instructions Per clock Cycle Provedené instrukce za takt
IPS Instructions Per Second Provedené instrukce za sekundu Přednáška
ISA Instruction Set Architecture Architektura souboru instrukcí
JSA Assembly language Jazyk Symbolických adres
KPO Koherenční protokol s odposlechem
LAR Lock Address Register
LF Lock flag
LFU Least Frequently Used Nejméně používaný Přednáška
LRU Least Recently Used Nejdéle nepoužitý Přednáška
lsb least significant bit Nejméně významný bit Přednáška
LSB Least Significant Byte Nejméně významný bajt Přednáška
MC Memory Controller Paměťový řadič Přednáška
MEM Memory Počítačová paměť Přednáška
MESI Modified Exclusive Shared Invalid
MIPS Microprocessor without Interlocked Pipelined Stages Zřetězení procesoru bez nutnosti pozastavování
MIPS Million Instructions Per Second Milion instrukcí za sekundu
MMU Memory Management Unit Jednotka pro správu paměti Přednáška
MOSFET Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor
MPI Message Passing Interface
MR Miss Rate Přednáška
msb most significant bit Nejvýznamnější bit Přednáška
MSB Most Significant Byte Nejvýznamnější bajt Přednáška
NT Not Taken Přednáška
NUMA Non-Uniform Memory Access
OS Operating System Operační systém
PA Physical address Fyzická adresa Přednáška
PC Processor Consistency Konzistence procesoru
PC Program Counter Čítač instrukcí Přednáška
PCI Peripheral Component Interconnect Přednáška
PHT Pattern History Table
PLA Programmable Logic Array
PN Page Number
PPN Physical Page Number
PPO Physical Page Offset Přednáška
PSO Partial Store Ordering
PTBR Page Table Base Register Přednáška
PTE Page Table Entry Přednáška
RAM Random Access Memory Paměť s náhodným přístupem Přednáška
RAS Return Address Stack
RAT Register Alias Table
RAW Read After Write Přednáška
RF Register File
RISC Reduced Instruction Set Computer Redukovaná instrukční sada počítače Přednáška
ROB Reorder buffer
ROM Read Only Memory Paměť určená pouze pro čtení Přednáška
RRN Rename Register Number
RRSet Rename Register Set
RS Reservation Station
RTL Register transfer level
RWM Read-Write Memory Paměť určená pro čtení i zápis Přednáška
SaaS Software-as-a-Service Software jako služba
SIMD Single Instruction (stream), Multiple Data (streams) Jedna instrukce, vícenásobná data. Jedna instrukce se provádí na více datech. (vektorové instrukce) Přednáška
SMP Symmetric MultiProcessor
SMS Shared Memory System
SNT Strongly Not Taken Přednáška
SPEC Standard Performance Evaluation Corporation
SPI Stalls Per Instruction Počet pozastavení vykonávání za instrukci
SP Cache Memory Skrytá paměť
SP Stack Pointer Ukazatel zásobníku Přednáška
SRAM Static Random Access Memory Statická paměť Přednáška
SSD Solid State Drive Polovodičový disk Přednáška
SSE Streaming SIMD Extensions Přednáška
SW SoftWare
TLB Translation Lookaside Buffer Přednáška
TSO Total Store Ordering
TS Tabulka stránek Přednáška
T Taken Přednáška
UMA Uniform Memory Access
VAP Virtuální adresní prostor Přednáška
VA Virtual address Přednáška
VHDL VHSIC Hardware Description Language
VHSIC Very High Speed Integrated Circuits
VLSI Very-Large-Scale Integration
V/V Input/Output, I/O Vstup/Výstup Přednáška
WAR Write After Read Zápis výsledku ihned po čtení Přednáška
WAW Write After Write Zápis výsledku ihned po zápisu Přednáška
WB Write-Back Zpětný zápis Přednáška
WB Write Buffer Přednáška
WL Word Line
WNT Weakly Not Taken Přednáška
WT Write-Through Průběžný zápis Přednáška
courses/b35apo/knowbase/abbreviations/start.txt · Last modified: 2024/02/02 18:41 (external edit)