Organizace

Dotazy můžete psát do vláken fóra uvedeného na hlavní stránce předmětu.

Přednášky

Přednášky v aktuálním běhu probíhají prezenčně. Základní učebnice, která plně pokrývá minimálně první polovinu semestru, je Computer Organization and Design, The HW/SW Interface ve druhé RISC-V edici, autoři profesor Patterson a Hennessy. Aktuální RISC-V vydání je v knihovně ČVUT k dispozici ve 12 exemplářích v RISC-V edici a dvou v šesté MIPS edici. Pro studenty ze sítě ČVUT je v elektronické formě dostupná pouze starší verze v MIPS edici přes službu https://dialog.cvut.cz/. Pro přístup zvolte v poli Prosím, vyberte si svou univerzitu: volbu České vysoké učení technické, vyplňte své přihlašovací údaje a potvrďte je. Potom zvolte zdroj Knovel a zadejte jména autorů a knihu, omezte seznam vyhledávání jen na knihy (nejdříve Book/Text a potom Book) a můžete číst. Pro přístup z počítače mimo síť ČVUT se přihlaště třeba do BRUTE a poté ze záložky KNOVEL zvolte Vzdálený přístup do databáze. 30 kusů této starší papírové učebnice bylo také do knihovního fondu zakoupeno z prostředků kateder řídicí techniky, kyberneticky a počítačů.

Konzultace - Cvičení

Cvičení probíhají prezenčně. Konzultace jsou na dohodě s cvičícími, většinou přes e-mail a mohou být i v online formě.

Vzdálený přístup

K materiálům a programovému vybavení v laboratořích, včetně uživatelských kont je možné přistupovat vzdáleně. Návod najdete v dokumentaci v sekci Vzdálený přístup.

Aktuální probíraná látka

Nutným předpokladem do začátku je základní znalost o ukládání informace po základních jednotkách, bitech, a jak takto zakódovat nezáporná celá čísla. Přesto, že se tato znalost předpokládá a pro jakoukoliv serióznější práci s počítačem je nutná, tak i základy v rychlosti shrnuje i první přednáška. Přesto by si každý měl ověřit a dostudovat tyto znalosti dopředu z materiálu APOLOS - výuka APO předpokládá znalost 3. kapitoly.

Dále základní znalosti o návrhu jednoduchých algoritmů v jazyce C.

Brute Big Blue Button

Pro interaktivní výuku a schůzky se může být použit systém Big Blue Button integrovaný do Brute. Návod pro studenty zde BigBlueButton overview for viewers (students).

Git

Zdrojové kódy ukázek z přednášek i základy pro vlastní experimenty budou publikované ve volně dostupném repozitáři https://gitlab.fel.cvut.cz/b35apo/stud-support. Kód ke kontrole a komentování cvičícími pak bude předávaný přes osobní GIT repozitář, s tím že URL k danému souboru, adresáři zašlete e-mailem dohromady s dotazem nebo žádostí o ohodnocení svému cvičícímu.

Zápočet a zkouška

Základní kontrolou vašeho pochopení látky budou již od začátku semestru naplánované čtyři domácí úkoly, semestrální práce a zkouška. Bodové hodnocení viz Hodnocení.

courses/b35apo/distedu/start.txt · Last modified: 2024/02/02 18:41 (external edit)