Ing. Miroslav Čepek

Kontakt

Email: cepekmir@felk.cvut.cz

Místnost: KN E-322

Konzultace

Konzultace jsou možné kdykoliv na Karlově náměstí (viz. kontakt) po předchozí domluvě (email).

courses/b35apo/teacher/cepekmir/start.txt · Last modified: 2024/02/02 18:41 (external edit)