Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Přednášky

Přednášky pro studenty studující v českém jazyce

Téma Téma přednášky Anglicky Prezentace Video česky Výklad do 30 minut
01 Celá čísla a aritmetika Introduction and Integer Arithmetic PDF Video 1a, 1b
02 Reálná čísla a paměti SRAM a DRAM Real Numbers and Computer Memory PDF Video 2
03 Základní/jednocyklový procesor Central Processing Unit (CPU) PDF Video 3
04 Paměťová hierarchie a virtuální paměť Cache and Memory Hierarchy PDF Video 4a 4b
05 Zřetězené zpracování instrukcí CPU Pipelined Execution PDF Video 5
06 Predikce skoků a spekulativní vykonávání Branch and Speculative execution PDF Video 6
07 Vstupně-výstupní podsystém Input/Output Subsystem 1 PDF Video 7
08 Vstup a výstup na výukovém kitu MZ_APO Input/Output on MZ_APO Education Kit PDF Video 8
09 Technické a organizační prostředky External Events Processing PDF Video 9
10 Předávání parametrů funkcím a systémová volání Parameters Passing and System Calls PDF Video 10
11 Procesor x86 INTEL x86 Processor Family PDF Video 11
12 Vývoj a výhled počítačových architektur CPU Architectures Development and Future PDF Video 12
13 Víceúrovňový model počítače, virtualizace Multi-level Computer Organization and Virtualization PDF

**APOLOS prerekvizita** verze 1.1 - výuka APO předpokládá znalost 3. kapitoly

YouTube kanál s video záznamy klasických přednášek

YouTube kanál s výkladem ve formě kratších videí do 30 minut (výklad doktor Štěpán).

V oboru používané zkratky

Starší a neprezentované přednášky

Přednášky z předchozích běhů předmětu

courses/b35apo/lectures/start.txt · Last modified: 2021/05/17 09:16 by pisa