Bonus: Obvodové řešení I/O adaptéru

Obvodové řešení I/O adaptéru již na PCI a modernějších sběrnicích není prakticky realizovatelné. Pro pochopení problematiky (před návrhem I/O adaptéru pro PCI) je však jednoduché obvodové řešení např. na sběrnici typu ISA vhodné.

Adresový dekodér:

Jednoduchý I/O adaptér:

  1. Navrhněte adresový dekodér. Máte 16b adresovou sběrnici, zařízení má 64 I/O registrů. Úkol: umístit registrové pole do I/O prostoru od adresy 0x1480, k dispozici je jeden obvod 74LS688.
  2. Diskutujte zrcadlení v tomto případě.
Příklad kompletního řešení

  1. Je tento adaptér relokovatelný?
  2. Na jaké adrese ve I/O prostoru bude přístupný?
  3. Dochází zde k zrcadlení?
courses/b35apo/tutorials/08/circuit.txt · Last modified: 2024/02/02 18:41 (external edit)