Kompilace

GCC

Toto je základní varianta pro použití v učebnách.

Pro kompilaci pomocí gcc je třeba mít speciální konfiguraci kompilatoru gcc a to arm-linux-gnueabihf-gcc. V laboratořích a na serveru Postel je tento kompilátor k dispozici.

Binární balíčky
Debian/Ubuntu crossbuild-essential-armhf
ArchLinux arm-linux-gnueabihf-{gcc,gdb,glibc,binutils}
Seznam je průběžně doplňován. Další balíčky můžete navrhnou svému cvičícímu.

Zig cc / Clang

Doporučeno pro macOS a Windows

Kompilátor Clang umožnuje crosscompilaci bez nutnosti specializovaného compileru, nicméně sám o sobě neneřeší druhotné problémy, jako jsou například základní knihovny. S tím nám pomůže nástroj zig cc (pro jazyk C), případně zig cxx (pro C++).

Instalace

Nejjednodušší variantou je instalace pomocí správce balíčků, která je ale dostupná pouze pro některé systémy. Detaily naleznete zde.

Pokud váš systém není na seznamu, stáhněte si přímo spustitelný soubor (zde) a umístěte jej do zvoleného adresáře v path. Alternativně můžete v Makefile použít absolutní cestu ke spustitelnému souboru.

Použití

Nahraďte v Makefile arm-linux-gnueabihf-gcc za zig cc –target=arm-linux-gnueabihf a arm-linux-gnueabihf-gcc za zig cxx –target=arm-linux-gnueabihf

Další informace

courses/b35apo/documentation/mz_apo-howto/compilation.txt · Last modified: 2024/02/02 18:41 (external edit)