2. Reálná čísla a paměti SRAM a DRAM

Další materiály

Programové ukázky

Program add.c:

#include <stdio.h>

int main() {
 unsigned char a=150u, b=120u, c;
 unsigned short as=40000u, bs=30000u, cs;
 char ac=-100, bc=-80, cc;
 short sas=-20000, sbs=-14000, scs;

 c = a+b; cs=as+bs; cc=ac+bc; scs=sas+sbs;
 printf("c=%u cs=%u cc=%i scs=%i\n", c, cs, cc, scs);
}

Program add_test_overflow.c:

#include <stdio.h>

int main() {
 unsigned char a=150u, b=120u, c;
 unsigned short as=40000u, bs=30000u, cs;
 char ac=-100, bc=-80, cc;
 short sas=-20000, sbs=-14000, scs;

 if ( __builtin_add_overflow(a,b,&c)) {
   printf("Overflow detected a+b\n");
 } else {
   printf("c=%u\n", c);
 }
 a=120u;
 if ( __builtin_add_overflow(a,b,&c)) {
   printf("Overflow detected a+b\n");
 } else {
   printf("c=%u\n", c);
 }
 if ( __builtin_add_overflow(as,bs,&cs)) {
   printf("Overflow detected as+bs\n");
 } else {
   printf("cs=%u\n", cs);
 }
 as=33333u;
 if ( __builtin_add_overflow(as,bs,&cs)) {
   printf("Overflow detected as+bs\n");
 } else {
   printf("cs=%u\n", cs);
 }
 
 if ( __builtin_add_overflow(ac,bc,&cc)) {
   printf("Overflow detected ac+bc\n");
 } else {
   printf("cc=%i\n", cc);
 }
 ac=-40;
 if ( __builtin_add_overflow(ac,bc,&cc)) {
   printf("Overflow detected ac+bc\n");
 } else {
   printf("cc=%i\n", cc);
 }
 if ( __builtin_add_overflow(sas,sbs,&scs)) {
   printf("Overflow detected sas+sbs\n");
 } else {
   printf("scs=%i\n", scs);
 }
 sas=-12000;
 if ( __builtin_add_overflow(sas,sbs,&scs)) {
   printf("Overflow detected sas+sbs\n");
 } else {
   printf("scs=%i\n", scs);
 }
}

Program store.c:

#include <stdio.h>
int main() {
 unsigned char p[] = {0,0,0xa0,0xbf};
 printf("%i = %u = %f\n", *(int*)p, *(unsigned int *)p, *(float *)p);
}

Program little.c:

#include <stdio.h>

int main() {
 unsigned char p[] = {0,0,0xa0,0xbf};
 *(int*)p=10;
 printf("%02x,%02x,%02x,%02x\n", p[0],p[1],p[2],p[3]);
}

Odkazy na další literaturu

courses/b35apo/lectures/02/start.txt · Last modified: 2024/02/02 18:41 (external edit)