Plán cvičení

Červeně jsou napsána čísla cvičení, která máte vypracovat a odevzdat jako přípravu (viz níže) a černě jsou ostatní plánovaná cvičení. Na první cvičení příprava není třeba.

č. pondělí
101
středa
103,105,106
čvrtek
107,108
Obsah Cvičení ze skript
01 19.02. 21.02. 22.02. Úvod. Formulace opt. úloh 1.1 a,c,f,i,k,l,m,n; 1.2
02 26.02. 28.02. 29.02. Maticová algebra. Linearita 2.1 a, b,c; 2.3; 3.1 a,b,c; 3.2; 3.7; 3.8; 3.10a; 2.4; 2.12 a; 2.16; 3.13; 3.15
03 04.03. 06.03. 07.03. Ortogonalita 4.1; 4.3; 4.5 a,b; 4.10; 4.13; 4.4; 4.6; 4.12; 4.14; 4.16; 4.20
04 11.03. 13.03. 14.03. Úloha nejmenších čtverců 5.1; 5.3 b; 5.8 c,d; 5.9; 5.17; 5.2; 5.3 a,c,g,h; 5.16
05 18.03. 20.03. 21.03. Kvadr. funkce. Spektrální rozklad 6.1; 6.2 (první matice); 6.8 (b,g); 6.16; 6.4; 6.5; 6.9; 6.10; 6.19; 6.25
06 25.03. 27.03. 04.04. PCA a SVD 7.1; 7.2; 7.5; 7.6; 7.13; 7.3; 7.8; 7.9; 7.10; 7.11; 7.12; 7.16
07 08.04. 03.04. 11.04. Konvexní množiny a polyedry 13.1 a,b,c,e,g; 13.2 a,b,e-j; 13.5 (jen netriviální případy); 13.7 a,b,d; 13.10 a); 13.11
08 15.04. 10.04. 18.04. Konvexní funkce 12.15 a,b,c; 16.1 a,b,c,d,e; 16.3 a,b,c,e; 16.4; 16.8; 16.5; 16.11 a;
09 22.04. 17.04. 25.04. Lineární programování 12.1; 12.2 a,b; 12.3 a; 12.4 a; 12.9; 12.3 b,c,d,e; 12.4 c,f; 12.10
10 29.04. 24.04. 25.04. LP dualita 15.2; 15.3 a,b; 15.1; 15.3 další vybrané; 15.4
11 06.05. 09.05. 02.05. Derivace. Extrémy fce na množině 8.1 b,c,d,f; 8.3 d,g; 8.10; 9.7 aC (funkce a na množině C); 8.4; 8.5 vybrané; 8.6 a; 8.8 b,d; 8.13; 8.14; 9.7 další vybrané; 9.3 f
12 13.05. 15.05. 16.05. Volné lokální extrémy 10.1; 10.2 d,e; 10.3; 10.5; 10.6; 10.8; 10.9; 10.11; 10.10
13 20.05. 22.05. 23.05. Extrémy vázané rovnostmi 11.1 d; 11.4 c; 11.11 a; 11.16; 11.2 c; 11.8; 11.12; 11.17; 11.18

Přípravy na cvičení

Na každém cvičení se budou řešit příklady, které budou předem vyhlášeny v plánu cvičení. Abyste byli připraveni, před každým cvičením vybrané (napsané červeně) příklady vyřešíte doma na papír. Elektronickou kopii (scan, fotka, …) tohoto papíru odevzdáte do Brute jako úlohu cvi?? do termínu uvedeného v Brute. Za správné (aspoň částečně) a včasné odevzdání každé přípravy dostanete 1 bod, za pozdní či neodevzdanou 0 bodů. Body z příprav se na konci normalizují podle počtu cvičení tak, aby za semestr bylo max. 10 bodů. Odevzdávání příprav není nutné k zápočtu.

Může vám připadat nelogické řešit příklady, které jste ještě necvičili. Ale příklady budou vybrané tak, aby je byl schopen vyřešit každý, kdo si přečte příslušnou část skript a/nebo shlédne přednášku. Bez toho je cvičení ztrátou času pro učitele i studenta.

Pro některé příklady jsou ve skriptech naznačena řešení. Pokud takový příklad dostanete na přípravu, prosíme nedívejte se na tato řešení dříve, než přípravu odevzdáte.

courses/b0b33opt/cviceni/start.txt · Last modified: 2024/05/09 12:46 by olsak