\[ \def\_#1{\mathbf{#1}} \def\bb#1{\mathbb{#1}} \]

LP: Fuel Control

Tento domácí úkol je převzatý z předmětu EE236 na Stanfordu. Soubor domácích úkolů z tohoto předmětu je v tomto souboru.

Vy budete řešit úlohu 17 (Excercise 17). Postupujte podle zadání, tedy vyřešte body a), b). Zprávu s odpovědí na otázky ve formátu PDF a matlabský kód odevzdejte do odevzd. systému. Upřesnění toho, co má obsahovat odevzdaná zpráva:

  • Úkol a) Definice úlohy LP, včetně přesné definice všech použitých proměnných (matic, vektorů). Pro zjednodušení zápisu uvažujte případ s N=2 stavy.
  • Úkol b) Graf obsahující závislost $u(t)$, $x_1(t)$ a $x_2(t)$ na $t$. Optimální hodnotu spotřeby $F$.
courses/b0b33opt/cviceni/hw/ee236/17.txt · Last modified: 2020/12/01 21:43 by wernetom