Domácí úkoly

Domácí úkoly se odevzdávají do systému BRUTE - Bundle for Reservation, Uploading, Testing and Evaluation.

Termíny odevzdání domácích úkolů pro prezenční studium v letním semestru 2021/2022:

  • 1. domácí úkol - podle cvičení v pondělí až pátek 4.8. 3. 2024 vždy v 23:59
  • 2. domácí úkol - podle cvičení v pondělí až pátek 11.15. 3. 2024 vždy v 23:59
  • 3. domácí úkol - podle cvičení v pondělí až pátek 18.22. 3. 2024 vždy v 23:59
  • 4. domácí úkol - podle cvičení v pondělí až pátek 25.29. 3. 2024 vždy v 23:59
  • 5. domácí úkol - podle cvičení v pondělí až pátek 1.12. 4. 2024 vždy v 23:59

Pozdní odevzdání je penalizováno (první započatý týden prodlení ztrátou 2 bodů, druhý týden ztrátou 5 bodů), domácí úkol se považuje za odevzdaný, pokud prošel úspěšně všemi testy.

Odevzdání všech domácích úkolů (tj. i opožděně, za 0 bodů) je podmínkou k udělení zápočtu.

Pokus o obcházení některého z testů, který nebude v souladu se zadáním (typicky náhodné zkoušení výsledků, využití známých i neznámých chyb v BRUTE, apod.) bude penalizováno udělením 0 bodů za daný domácí úkol a jeho povinností ho přepracovat.

Domácí úkoly jsou kontrolovány na výskyt plagiátů.
courses/b0b36pjv/hw/start.txt · Last modified: 2024/02/18 18:56 by mudromar