Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

B0B36PJV - Programování v JAVA pro letní semestr 2017/2018

Konzultační hodiny vyučujících

Konzultační hodiny E-mail Místnost Poznámka Konzultace SP
doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. po dohodě emailem jiri.vokrinek@fel.cvut.cz KN:E-333b Přednášející
Ing. Martin Mudroch, Ph.D. po domluvě emailem mudromar@fel.cvut.cz T2:B2-631 Vedoucí cvičení https://doodle.com/poll/tquch7zct65bpvm6
RNDr. Ladislav Serédi po domluvě emailem seredlad@fel.cvut.cz KN:E-431 Cvičící Termíny konzultací: https://doodle.com/poll/7iy8vdtrbpvyzq8c
Ing. Jan Vrátník po domluvě emailem vratnja2@fel.cvut.cz Cvičící

* lze i mimo vypsaný termín, konzultaci nutno vždy ohlásit emailem

Aktuality

courses/b0b36pjv/start.txt · Last modified: 2018/04/28 14:17 by seredlad