Notice
This page is located in a preparation section till 18.02.2019.

B0B36PJV - Programování v JAVA pro letní semestr 2018/2019

Konzultační hodiny vyučujících

Konzultační hodiny Kontakt Místnost Poznámka Konzultace SP
doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. po dohodě emailem jiri.vokrinek@fel.cvut.cz KN:E-333b Přednášející
Ing. Martin Mudroch, Ph.D. po domluvě emailem mudromar@fel.cvut.cz T2:B2-631 Vedoucí cvičení
RNDr. Ladislav Serédi po domluvě seredlad@fel.cvut.cz
Messenger: ladislav.seredi
Skype: zarand0k
KN:E-431 Cvičící

Aktuality

courses/b0b36pjv/start.txt · Last modified: 2019/02/16 19:04 by seredlad