Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Programování v JAVA pro letní semestr 2020/2021

Po dobu krizové situace v ČR probíhá výuka online. Všichni studenti předmětu jsou přidáni do týmu předmětu PJV ve službě MS Teams (pokud tým nevidíte, kontaktujte svého cvičícího, který zajistí nápravu). Cvičení probíhají na této technologii nebo na technologii meetings.cesnet.cz dle instrukcí každého cvicícího. Studenti, kteří se cvičení nemohou zúčastnit, mají povinnost nastudovat témata dle materiálů vystavených na CW, případně z doporučené literatury. Info pro studenty a cvičící k online službám od SVTI

Konzultační hodiny vyučujících

Konzultační hodiny Kontakt Místnost Poznámka Konzultace SP Online vyuka
doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. po dohodě emailem jiri.vokrinek@fel.cvut.cz KN:E-333b Přednášející
Ing. Martin Mudroch, Ph.D. po domluvě emailem mudromar@fel.cvut.cz T2:B2-631 Vedoucí cvičení ZDE
RNDr. Ladislav Serédi dotaz na MS Teams seredlad@fel.cvut.cz
prosím používejte MS Teams
KN:E-429 Cvičící oficiální termíny budou dostupné na Google Calendar, k přístupu použijte e-mail ČVUT aktuální prezentace
Ing. Jan Zídek po domluvě na MS Teams nebo emailem zidekja2@fel.cvut.cz T2:C2-85 Cvičící
Ing. Rudolf Szadkowski po domluvě emailem szadkrud@fel.cvut.cz KN:E-331 Cvičící
courses/b0b36pjv/start.txt · Last modified: 2021/03/24 21:57 by zidekja2