NetBeans IDE

Při výuce se používá programovací jazyk Java a vývojové prostředí NetBeans IDE.

Instalace Java SDK

 • Stáhněte si a nainstalujte JDK Java SE 8 ze stránek Oracle. Tato verze se používá v BRUTE, na přednáškách i na cvičeních. Je to poslední verze JDK s integrovanou knihovnou JavaFX. Nic Vám samozřejmě nebrání ve stažení a instalaci nejnovější verze Java SDK (aktuálně 15) - s kompatibilitou by neměli být žádné problémy.
 • Stáhněte si dokumentaci Java API ze stejné stránek Oracle. Stažený zip nerozbalujte!
Pro předmět PJV je nutné používat Javu verze 8 a výše.

Instalace vývojového vývojového prostředí NetBeans

 • Stáhněte si integrované vývojové prostředí NetBeans IDE ze stránek Apache.
 • Spusťte instalátor a proveďte instalaci.
 • Přesuňte zip soubor s dokumentací na vhodné místo svého disku (obsahuje dokumentaci Javy).
 • Spusťte NetBeans a vyčkejte ustálení.
 • Připojte dokumentaci: Tools → Java Platforms → záložka Javadoc → AddZIP/Folder → zip soubor s dokumentací → Close.

Vytvoření prázdného projektu

Založení projektu: FileNew ProjectJavaWith MavenJava ApplicationNext. Vyplňte Project Name a Project LocationFinish.

V okně Projects rozbalte Váš projekt → Source Packages pravý klik na balíček → NewJava Main Class, zadejte název třídy → Finish.

Spuštění programu

Klik na hlavní třídu, pak na zelenou šipku nebo Shift+F6 nebo pravým tlačítkem → Run File.

Spuštění programu s argumenty

Pravý klik na projekt → PropertiesRun → zadejte Arguments.

Klávesové zkratky

Ctrl-Space dokončovaní kódu
Ctrl-F vyhledávání
F9 překlad balíku nebo souboru
F11 překlad celého projektu
F6 spuštění hlavního projektu
Shift-F6 spuštění souboru

Kompletní seznam zkratek naleznete v NetBeans IDE na záložce HelpKeyboard Shortcuts Card.

Editorové zkratky pro vkládání kódu

Netbeans poskytuje expanzi zkratek pro často užívané programové sekvence. Seznam zkratek najdete v ToolsOptionsEditorCode Templates.

psvm public static void main(String[ ] args) {}
sout System.out.println(““);
St String
ife if ( ) else
sw switch case default
for cykl
fori cykl probírka pole
fore cykl probírka kolekce
forc cykl přes iterator
wh while( true) {
br break
cn continue
m static final void method() {
pu public
re return
th throws
Ex Exception
cl class
st static
bo boolean
fa false

Jak v NetBeans vytvořit spustitelný JAR

Je potřeba použít plugin maven-jar-plugin a do pom.xml mezi tagy <project> </project> doplnit:

...
<build>
 <plugins>
  <plugin>
	<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
	<artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
	<version>3.2.0</version>
	<configuration>
	 <archive>
	  <manifest>
		<mainClass>JMENO.MAIN.CLASS.KOMPLETNI</mainClass>
	  </manifest>
	 </archive>
	</configuration>
 </plugin>
 </plugins>
</build>
...

Konfigurace Mavenu pro vytvoření JAR se všemi závislostmi

...
<plugin>
 <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
 <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId>
 <version>3.2.0</version>
        
 <configuration>
  <archive>
  <manifest>
   <mainClass>JMENO.MAIN.CLASS.KOMPLETNI</mainClass>
  </manifest>
  </archive>
  <descriptorRefs>
  <descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef> <!--doplnek jmena vystupniho souboru -->
  </descriptorRefs>
  </configuration>
      
  <executions>
   <execution>
   <id>make-assembly</id> <!-- this is used for inheritance merges -->
   <phase>package</phase> <!-- bind to the packaging phase -->
   <goals>
    <goal>single</goal>
   </goals>
   </execution>
  </executions>
</plugin>
...

Podpora Git v NetBeans

Zde je starší a ale použitelný popis základných úkonů Git v NetBeans.

courses/b0b36pjv/tutorials/01/netbeans.txt · Last modified: 2021/02/14 09:00 by seredlad