B0B36PJV - Programování v JAVA pro letní semestr 2019/2020

Konzultační hodiny vyučujících

Konzultační hodiny Kontakt Místnost Poznámka Konzultace SP
doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. po dohodě emailem jiri.vokrinek@fel.cvut.cz KN:E-333b Přednášející
Ing. Martin Mudroch, Ph.D. po domluvě emailem mudromar@fel.cvut.cz T2:B2-631 Vedoucí cvičení Odevzdání SP - Doodle
RNDr. Ladislav Serédi po domluvě seredlad@fel.cvut.cz KN:E-431 Cvičící, aktuální prezentace přes Google Calendar
Ing. Jan Zídek po domluvě emailem zidekja2@fel.cvut.cz T2:C2-85 Cvičící
Ing. Rudolf Szadkowski po domluvě emailem szadkrud@fel.cvut.cz KN:E-331 Cvičící
Bc. Herbert Ullrich po domluvě emailem ullriher@fel.cvut.cz Cvičící

Aktuality

courses/b0b36pjv/start.txt · Last modified: 2020/02/21 10:40 by seredlad