Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

B0B36PJV - Programování v JAVA pro letní semestr 2019/2020

BRUTE

Rozvrh

Zkouškové termíny na červen jsou vypsány v KOSu. Podle potřeby a možností budou další (1-2) termíny vypsány v září.

S distanční formou zkoušení se v tuto chvíli (červen) nepočítá.

Po dobu krizové situace v ČR probíhá výuka online. Všichni studenti předmětu jsou přidáni do týmu předmětu PJV ve službě MS Teams (pokud tým nevidíte, kontaktujte svého cvičícího, který zajistí nápravu). Cvičení probíhají na této technologii nebo na technologii meetings.cesnet.cz dle instrukcí každého cvicícího. Studenti, kteří se cvičení nemohou zúčastnit, mají povinnost nastudovat témata dle materiálů vystavených na CW, případně z doporučené literatury. Info pro studenty a cvičící k online službám od SVTI

Konzultační hodiny vyučujících

Konzultační hodiny Kontakt Místnost Poznámka Konzultace SP Online vyuka
doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. po dohodě emailem jiri.vokrinek@fel.cvut.cz KN:E-333b Přednášející
Ing. Martin Mudroch, Ph.D. po domluvě emailem mudromar@fel.cvut.cz T2:B2-631 Vedoucí cvičení ZDE
RNDr. Ladislav Serédi po domluvě seredlad@fel.cvut.cz KN:E-431 Cvičící, aktuální prezentace přes Google Calendar
Ing. Jan Zídek po domluvě emailem zidekja2@fel.cvut.cz T2:C2-85 Cvičící
Ing. Rudolf Szadkowski po domluvě emailem szadkrud@fel.cvut.cz KN:E-331 Cvičící
Bc. Herbert Ullrich po domluvě emailem ullriher@fel.cvut.cz Cvičící

Aktuality

courses/b0b36pjv/start.txt · Last modified: 2020/06/02 17:47 by xvokrine