1. Cvičení

Toto cvičení je zaměřeno na seznámení se s prostředím učebny, vývojovým prostředím a dalšími nástroji, které budete potřebovat pro práci v semestru. Po skončení tohoto cvičení budete schopni vytvořit jednoduchý program v Javě, který získává parametry z příkazového řádku, zkompilovat ho, spustit, distribuovat na jiný počítač.

Nástroje pro práci v semestru

BRUTE

Zde budete odevzdávat svoje domácí úkoly. Adresa je https://cw.felk.cvut.cz/brute.

OwnCloud

OwnCloud je cloudové úložiště.Toto úložiště se hodí pro menší objemy dat, které chcete mít k dispozici přes webové rozhraní nebo je automaticky synchronizovat mezi svými počítači. Jako studenti ČVUT máte k dispozicici 100GB prostoru.

Návod na základní použití OwnCloud

Instalace JDK ve Windows

  1. Po stažení rozzipujte balík na disk, např. c:\jdk-17.0.2\. V tomto adresáři budou podadresáře bin,conf, include apod.
  2. Nastavte cestu k JDK ve Windows: Menu Start - Nastavení, zde položka Systém. V tomto okně vyberte až poslední položku O aplikaci a v postranní liště bude volba “Upřesnit nastavení systému”. Zde se přepněte do zálozky Upřesnit a klikněte na tlačítko “Proměnné prostředí”. Zde v části Systémové proměnné přidejte do proměnné PATH cestu k JDK, konkrétně k adresáři bin. Tedy “C:\jdk-17.0.2\bin”. Následně můžete ještě přidat promennou JAVA_HOME a nastavit ji na JDK, tedy “C:\jdk-17.0.2”. Pak už jen vše potvrdíte OK. Nastavení by se mělo projevit po restartu.

Vývojové prostředí: Netbeans nebo IDEA

V tomto předmětu se implicitně používá pro práci vývojové prostředí Netbeans 8+, nebo IntelliJ IDEA. Pokud jste zvyklí na jiné vývojové prostředí (Eclipse a další), můžete ho samozřejmě používat i nadále, ale počítejte s tím, že se částečně připravujete o support k IDE od svého cvičícího.

Návod na instalaci a použití Netbeans

Návod na instalaci IntelliJ IDEA

Úkoly na cvičení

  1. Naimportujte si zdrojové kódy programu PJV-lab01. Ke stažení zde. Zdrojový kód si projděte. S cvičícím projděte jednotlivé části kódu, abyste si byli jisti, že víte, který řádek k čemu slouží.
  2. Vytvořte program, který z příkazového řádku přečte několik čísel, ty sečte a vypíše výsledek na konzoli. Pokud žádné parametry na příkazovém řádku nebudou zadané, vypíše na chybový výstup text “No input detected!”
  3. Pokuste se program zkompilovat, vytvořit .jar soubor a spustit ho z příkazové řádky.

mudromar@desktop:~/PJV-1/lab01xx/src/cz/cvut/fel/pjv$ javac Lab01Solution.java Lab01.java 
mudromar@desktop:~/PJV-1/lab01xx/src$ java cz.cvut.fel.pjv.Lab01
Příprava a spuštení .jar balíčku - POZOR!!! v učebně nejsou správně nastaveny cesty, venujte pozornost prikazu jar!!!
mudromar@desktop:~/PJV-1/lab01xx/src$ /opt/jdk1.8.0_73/bin/jar cfe lab01.jar cz/cvut/fel/pjv/Lab01 ./cz/cvut/fel/pjv/Lab01.class ./cz/cvut/fel/pjv/Lab01Solution.class
mudromar@desktop:~/PJV-1/lab01xx/src$ java -jar lab01.jar 

Spuštění .JAR souboru vytvořeného v Netbeans bez správného manifestu:

java -cp ./mavenproject-1.0-SNAPSHOT.jar cz.cvut.fel.pjv.Lab01

courses/b0b36pjv/tutorials/01/start.txt · Last modified: 2024/02/21 11:37 by jarymiro