5. Cvičení

V tomto cvičení se naučíte základní práci s kolekcemi. Jako samostaný úkol se podívejte na kolekce typu Map. Zároveň byste se naučíte vytvořit a vyhodit výjimku a na vhodném místě zajistit její zpracování.

Úkoly

  1. Vytvořte třídu Contact, která v sobě uchovává jméno, příjmení, telefonní číslo a adresu osoby. Implementujte metodu toString, která vypíše kontakt v lidsky čitelné formě.
  2. Zajistěte kontrolu vstupních parametrů (telefonního čísla, jména a příjmení) pomocí vyhození vlastní výjimky.
  3. Vytvořte třídu ContactList, která bude uvnitř kolekce obsahovat instance třídy Contact.
  4. Implementujte metodu toString u třídy ContactList.
  5. Zajistěte naplnění třídy ContactList daty od uživatele a zároveň vhodně reagujte na možné chybné zadáni kontrolovaných údajů pomocí try-catch.
  6. Zajistěte, aby bylo možné seřadit kontakty v kolekci podle telefonního čísla pomocí implementace rozhraní Comparable ve třídě Contact
  7. Napište vlastní Comparator, který seřadí uživatele podle příjmení a pak jména.
  8. S cvičícím projděte výhody a nevýhody obou přístupů k řazení prvků pomocí metody Collections.sort().

Studijní materiály

courses/b0b36pjv/tutorials/05/start.txt · Last modified: 2018/02/06 08:43 (external edit)