GUI v JavaFX

Odkazy na materiály

Základní komponenty

Application

 • Předek všech aplikací v JavaFX. Třída představující GUI by měla vypadat takto:

import javafx.application.Application;
import javafx.stage.Stage;
 
public class MyFxApp extends Application {
 
  @Override
  public void start(Stage primaryStage) throws Exception {
    primaryStage.setTitle("MyTitle");
    primaryStage.show();
  }
}

 • spouští se voláním metody Application.launch()

Stage

 • Obdoba JFrame ve Swingu. Pro zobrazení okna je nutono volat metodu show()
 • Nastavení scény metodou setScene()

Scene

 • Kontejner obsahující veškerý obsah okna
 • V konstruktoru předáváme referenci na rodičovský prvek - typicky některý z layoutů, který obsahuje samotné grafické komponenty

Layouty

Komponenty

Reakce na události

Komponenty mají metody na registraci EventHandleru. Typicky se jmenují SetOnXXX(), např. pro tlačítko setOnAction(),setOnMouseClicked(), pro TextField je to obdobně setOnAction() atd.. Tvorba handlerů je již stejná, jako ve Swingu.

Formátování komponent pomocí CSS

Pokud se v projektu nepoužívá FXML, lze jednotlivé komonenty individuálně stylovat pomocí textu v parametru metody setStyle(). Stylování lze zajistit také pro celou scénu pomocí externího stylesheetu voláním scene.getStylesheets().add(“style.css”);

Vzor aplikace JavaFX bez FXML

Vzor aplikace JavaFX s FXML

courses/b0b36pjv/tutorials/06/javafx_gui.txt · Last modified: 2024/04/03 14:02 by mudromar