Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Programování v JAVA pro letní semestr 2021/2022

Konzultační hodiny vyučujících

Konzultační hodiny Kontakt Místnost Poznámka
doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. po dohodě emailem jiri.vokrinek@fel.cvut.cz KN:E-333b Přednášející
Ing. Martin Mudroch, Ph.D. po domluvě emailem mudromar@fel.cvut.cz T2:B2-631 Vedoucí cvičení
RNDr. Ladislav Serédi po domluvě v MS Teams (termíny konzultací SP budou dostupné v Google Calendar - k přístupu použijte e-mail ČVUT) seredlad@fel.cvut.cz
prosím používejte MS Teams
KN:E-429 Cvičící (aktuální prezentace)
Ing. Jan Zídek po domluvě na MS Teams nebo emailem zidekja2@fel.cvut.cz T2:C2-85 Cvičící
Ing. Rudolf Szadkowski po domluvě emailem szadkrud@fel.cvut.cz KN:E-331 Cvičící
Jan Vanke Po domluvě MS Teams nebo emailem vankejan@fel.cvut.cz T2:C2-85 Cvičící
courses/b0b36pjv/start.txt · Last modified: 2022/02/15 06:42 by vankejan