Advanced Logging

Načtení konfiguračního souboru

Ve zdrojovém kódu:

 LogManager.getLogManager().readConfiguration(new FileInputStream("C:\\tmp\\logging.properties"));

Pomocí parametru při spuštění Javy:

-Djava.util.logging.config.file="path to file"

Konfigurační soubor:

#handler configuration
handlers= java.util.logging.ConsoleHandler java.util.logging.FileHandler

#Default logging level
.level=INFO

#Handlers - configuration:

#FileHandler
java.util.logging.FileHandler.level = INFO
java.util.logging.FileHandler.pattern = c:\\tmp\\java.log
java.util.logging.FileHandler.limit = 50000
java.util.logging.FileHandler.count = 2
java.util.logging.FileHandler.formatter = java.util.logging.SimpleFormatter

#ConsoleHandler
java.util.logging.ConsoleHandler.level = FINEST
java.util.logging.ConsoleHandler.formatter = java.util.logging.SimpleFormatter

###############
# specific properties for each class

cz.cvut.mudromar.level = FINEST

courses/b0b36pjv/tutorials/07/logging_advanced.txt · Last modified: 2024/04/03 13:53 by mudromar