Cvičení

Docházka na cvičení je povinná, přičemž tolerujeme jednu neomluvenou absenci. V případě odevzdání domácího úkolu za plný počet bodů před cvičením, na kterém je tato úloha zadána nemusí student na cvičení dorazit a je omluven.
courses/b0b36pjv/tutorials/start.txt · Last modified: 2023/02/19 21:18 by seredlad