Apache Maven

Maven je tzv. build nástroj především pro jazyk Java. Jeho cílem je usnadnit správu projektů v Javě a jejich kompilaci. Samotný Maven je rozšiřitelný pomocí pluginů. Základním souborem pro Maven je soubor 'pom.xml' (pom je zkratka pro Project Object Model). V tomto souboru se ve formátu xml nacházejí informace o projektu včetně využívaných knihoven apod.

Maven má předem danou adresářovou strukturu, která popisuje jaké soubory mají být kam umístěny. Základní struktura je tato

pom.xml soubor pom.xml
./src/main/java/ adresář se zdrojovými kódy
./src/test/java/ adresář se zdrojovými kódy testů
./target/ adresář se zkompilovanými soubory, vytváří si Maven sám

Dependence

Pokud začnete používat Maven na menším projektu, nejčastější motivací pravděpodobně bude systém dependencí. Jedná se o způsob, jak k projektu snadno přidat externí knihovny. Každá knihovna je popsána pomocí trojice atributů (stejně jako každý Maven projekt):

  • ArtifactId
  • GroupId
  • Version

Pokud tyto atributy přidáme do souboru 'pom.xml', Maven tyto knihovny automaticky vyhledá a stáhne. Zároveň také stáhne všechny, knihovny, na kterých je požadovaná knihovna závislá.

Další informace o Mavenu naleznete například na oficiálním webu.

courses/b0b36pjv/tutorials/07/maven.txt · Last modified: 2018/02/06 08:43 (external edit)