Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Domácí úkoly

Domácí úkoly se odevzdávají do systému BRUTE - Bundle for Reservation, Uploading, Testing and Evaluation.

Termíny odevzdání domácích úkolů pro prezenční studium v letním semestru 2021/2022:

  • 1. domácí úkol - podle cvičení v pondělí až pátek 7.11. 3. 2022 vždy v 23:59
  • 2. domácí úkol - podle cvičení v pondělí až pátek 14.18. 3. 2022 vždy v 23:59
  • 3. domácí úkol - podle cvičení v pondělí až pátek 21.25. 3. 2022 vždy v 23:59
  • 4. domácí úkol - podle cvičení v pondělí až pátek 28. 3.1. 4. 2022 vždy v 23:59
  • 5. domácí úkol - podle cvičení v pondělí až pátek 4.8. 4 .2022 vždy v 23:59

Pozdní odevzdání je penalizováno (první započatý týden prodlení ztrátou 2 bodů, druhý týden ztrátou 5 bodů), domácí úkol se považuje za odevzdaný, pokud prošel úspěšně všemi testy.

Odevzdání všech domácích úkolů (tj. i opožděně, za 0 bodů) je podmínkou k udělení zápočtu.

Pokus o obcházení některého z testů, který nebude v souladu se zadáním (typicky náhodné zkoušení výsledků, využití známých i neznámých chyb v BRUTE, apod.) bude penalizováno udělením 0 bodů za daný domácí úkol a jeho povinností ho přepracovat.

Domácí úkoly jsou kontrolovány na výskyt plagiátů.
courses/b0b36pjv/hw/start.txt · Last modified: 2022/02/08 21:45 by seredlad