Warning
This page is located in archive.

Domácí úkoly

Domácí úkoly se odevzdávají do systému BRUTE - Bundle for Reservation, Uploading, Testing and Evaluation.

Termíny odevzdání domácích úkolů pro prezenční studium v letním semestru 2021/2022:

  • 1. domácí úkol - podle cvičení v pondělí až pátek 7.11. 3. 2022 vždy v 23:59
  • 2. domácí úkol - podle cvičení v pondělí až pátek 14.18. 3. 2022 vždy v 23:59
  • 3. domácí úkol - podle cvičení v pondělí až pátek 21.25. 3. 2022 vždy v 23:59
  • 4. domácí úkol - podle cvičení v pondělí až pátek 28. 3.1. 4. 2022 vždy v 23:59
  • 5. domácí úkol - podle cvičení v pondělí až pátek 4.8. 4 .2022 vždy v 23:59

Pozdní odevzdání je penalizováno (první započatý týden prodlení ztrátou 2 bodů, druhý týden ztrátou 5 bodů), domácí úkol se považuje za odevzdaný, pokud prošel úspěšně všemi testy.

Odevzdání všech domácích úkolů (tj. i opožděně, za 0 bodů) je podmínkou k udělení zápočtu.

Pokus o obcházení některého z testů, který nebude v souladu se zadáním (typicky náhodné zkoušení výsledků, využití známých i neznámých chyb v BRUTE, apod.) bude penalizováno udělením 0 bodů za daný domácí úkol a jeho povinností ho přepracovat.

Domácí úkoly jsou kontrolovány na výskyt plagiátů.
courses/b0b36pjv/hw/start.txt · Last modified: 2022/02/08 21:45 by seredlad