Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Kompilace a spuštění

Při programování obvykle používáme sofistikované vývojové prostředí tzv. IDE. V případě našeho předmětu je to Netbeans. Netbeans IDE za nás dělá spoustu věcí o které se jako programátoři nemusíme starat. Měli bychom však vědět, co naše IDE dělá. Často se nám totiž stane, že IDE nědělá přesně to, co bychom čekali. Pochopíme-li co se děje v pozadí, budeme lépe připraveni nastalé problémy řešit.

JDK - Java Development Kit

Co jsme získali, když jsme si stáhli JDK? Java Development Kit je balíček pro vývoj v Javě. Umožnuje nám programy v jazyce JAVA nejen spouštět, ale i vytvářet.

Hodně zjednodušeně řečeno vám umožňuje váš kód přeložit do spustitelné podoby a následně i spustit.

O tom, jak Java funguje se můžete dočíst například na stránkách Oraclu

Podíváte-li se co obsahuje JDK, tak ve složce /bin naleznete programy java a javac. Kompilátor javac se používá pro překlad zdrojového kódu .java do tzv. bytecode - souboru s koncovkou .class. Program java pak spustí váš bytecode na JVM (Java Virtual Machine).

Zkuste si v příkazové řádce (v Ubuntu spustíte stiskem Ctrl+Alt+t v Ubuntu) jakou máte nainstalovanou verzi Javy příkazem:

java -version

Jak nainstalovat Javu na váš systém snadno naleznete na internetu. Na Windows vám může pomoci následující tutoriál.

Hello World

Zkusme si vytvořit jednoduchý program, přeložit(zkompilovat) ho a spustit v příkazovém řádku. V textovém editoru si vytvořme soubor HelloWorld.java.

public class HelloWorld {
 
  public static void main(String[] args){
        System.out.println("Hello world!");
  }
 
}

ls
javac HelloWorld.java
ls
java HelloWorld

Další materiál v angličtině: Princeton tutorial

courses/b0b36pjv/tutorials/01/kompilace.txt · Last modified: 2020/02/16 15:10 by seredlad