Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Hello Java

První program

První program v jazyce JAVA v souboru s názvem Main.java:

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello, World!");
  }
}

Nyní otevřete příkazovou řádku a zadejte následující příkazy, které program zkompilují a spustí:

javac Main.java
java Main
Pozor na středníky!

Základní datové typy

int  // celé číslo
float // desetinné číslo
String // text 

Formátovaný textový vstup

Pro vstup dat z klávesnice se s výhodou používá třída Scanner:

import java.util.Scanner; // na zacatku souboru
 
    // nekde v programu - POZOR, scanner vytvarime pouze jednou!
    Scanner sc = new Scanner(System.in); 
    System.out.println("Vlozte cele cislo:");
    int cislo = sc.nextInt();
    System.out.println("Vlozte desetinne cislo:");
    float d = sc.nextFloat();
    System.out.println("Vlozte slovo:");
    String s = sc.next();
    System.out.println("Vlozte radek:");
    String r = sc.nextLine();

Více informací na stránce cvičení lab04

Příklad se vstupem

Program se zeptá na vaše jméno a pozdraví vás.

import java.util.Scanner;
 
public class Main {
 
  public static void main(String[] args) {
 
	Scanner sc = new Scanner(System.in); 
    System.out.println("Vlozte sve jmeno:");
    String jmeno = sc.nextLine();
    System.out.println("Ahoj, " + jmeno);
 
  }
}

Podmínky

if(podminka){
 ...
} else {
 ...
}

Není rozhodující odsazení, ale správné použití složených závorek.

While cyklus

while(podminka){
 ...
}

For cyklus

for(int i = a; i < b; i++){
 ...
}

Toto odpovídá následujícímu kódu v jazyce Python:
for i in range(a, b):
  ...

Práce s textem

V jazyce JAVA můžeme přímo spojovat text s libovolným číslem. Kompilátor sám pozná, že je potřeba převést zadané číslo na text.

int x = 42;
 
// primy vypis
System.out.println("Moje cislo je " + x);
 
// s ulozenim do promenne text
String text = "Moje cislo je " + x;
System.out.println(text);

courses/b0b36pjv/tutorials/01/hello_java.txt · Last modified: 2018/02/06 08:43 (external edit)