Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Nastavení dokumentace Javadoc v Netbeans

Kontextová nápověda k třídám a funkcím standardní Java knihovny je ve výchozím nastavení získána z webových stránek společnosti z webových stránek společnosti Oracle, která vydává Java JDK. V případě, že je Internetové připojení pomalé nebo nedostupné lze využít lokálních souborů s dokumentací. například při implementačním testu nebo zkoušce z programování. Nastavení přístupu k dokumenci je součástí nastavení konkrétní Java platformy (verze javy), kterou pro svůj projekt používate. Je tedy nutné mít nejdříve vytvořený projekt.

Nastavení dokumentace je v položce Tools→Java Platforms:

V dialogovém okně zvolíme záložku Javadoc:

,

kde nejdříve můžeme odstranit odkaz na webové stránky a následně zvolíme možnost přidat zip archív nebo adresář s lokálně umístěnou dokumentací.

.

Dialog pro volbu souboru má v horní části uprostřed cestu k atuálnímu adresáři, kterou můžeme kliknutím rychle změnit na kořenový adresář /. Alternativně můžeme využít levou spodní část pro navigaci v adresářové struktuře (pohyb o úroveň výše je přes symbol ..) . V pravé části pak vybíráme příslušný soubor, v tomto případě zip archiv s dokumentaci. Jednotlivé verze Java jsou v prostředí počítačových učeben nainstalovány v adresáři /opt pro účely prředmětu PR1 (a PR2) volíme poslední verzi Java 8, tj., adresář /opt/jdk1.8.0_20, ve kterém je přímo umístěn archív s dokumentací jdk-8u20-docs-all.zip.

.

Po přídání dialog zavřeme stisknutím tlačítka close.

.

courses/b0b36pjv/tutorials/03/javadoc.txt · Last modified: 2021/02/05 09:30 by seredlad