Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Jak správně pojmenovat uživatelské identifikátory?

 • Pojmenování čehokoli by mělo být co nejkratší, ale výstižné
 • Komentáře by měly být dobře viditelné a vhodně oddělené od funkčního kódu
 • Vyvarujte se řádkům delších než 70-80 znaků. V případě, že je kód delší, vhodně ho rozdělte na více řádků.

// ukázka dělení řádků
function(longExpression1, longExpression2, longExpression3,
     longExpression4, longExpression5);

var = function1(longExpression1,
        function2(longExpression2,
             longExpression3));

Další ukázky vhodného zápisu kódu můžete najít v domunetu Java Code Conventions (viz. sekce Literatura)

Třídy a rozhraní (interface)

 • Název obsahuje podstatná jména
 • Pokud název obsahuje více slov, je první písmeno každého (i prvního) slova velké, ostatní malá
 • Metody a proměnné nedeklarujte jako veřejné, pokud to není nutné
 • Udržujte vhodné pořadí deklarací metod a proměnných. Je doporučeno:
 1. Komentář - dokumentační popis třídy
 2. Dekladace třídy nebo rozhraní
 3. Komentář - informace o vnitřní implementaci třídy, pokud je to nutné
 4. Statické proměnné
 5. Instanční proměnné
 6. Konstruktory
 7. Ostatní metody

Metody

 • Název obsahuje obvykle slovesa
 • První písmeno je vždy malé. pokud je název víceslovný, je první písmeno každého slova velké (s výjimkou prvního)

void spustVykresleni() {
...
}

double[][] naplnNahodnePole(int velikostVertikalni, int velikostHorizontalni) {
...
}

Proměnné

 • Pojmenování malými písmeny, počáteční písmena vnitřních slov jsou velká
 • Důležitá je vhodnost pojmenování, aby nebylo třeba dlouho přemýšlet, co je v které proměnné uloženo
 • Názvý proměnných, které tvoří jen jedno písmeno používejte pouze pro řídící proměnné cyklů nebo dočasné proměnné!

int velikostPole;
double[] poleParametru;

Konstanty

 • Konstanty se pojmenovávají výhradně velkými písmeny
 • Jednostlivá slova se oddělují podtržítkem “_”

int MAX_VELIKOST = 155;

Ostatní

 • Nedělejte mezeru mezi názvem metody a závorkou s parametru
 • Používejte odsazování jednotlivých bloků kódu. Zlepšíte tím čitelnost kódu.

Literatura

Jedna z nejucelenějších publikací na téma správného kódování od tvůrců Javy: Oracle - Java Code Conventions, 1997

courses/b0b36pjv/tutorials/02/konvence.txt · Last modified: 2020/02/24 13:26 by zidekja2