Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

11. Cvičení

Na tomto cvičení si vyzkoušíte vytvořit jednoduchou aplikaci, která bude volat kód napsaný v jazyce C. Dále si vyzkoušíte implementovat některé z běžných návrhových vzorů.

Úkoly na cvičení

 1. Vytvořte si třídu typu Singleton - u této třídy může existovat nejvýše jedna instance, která bude z celého programu globálně dostupná.
 2. Vytvořte si svůj Pool vláken (třeba pomocí třídy ExecutorService) - při vytváření poolu si programátor definuje, kolik vláken je v Poolu. Pokud je některý z objektů dostupný, lze si ho nechat přidělit. Pokud není žádný objekt dostupný, je potřeba počkat na volné vlákno ve frontě.
 3. Vyzkoušejte implementovat REST API pomocí Spring Boot technologie:
  • Výpis telefonního seznamu
   • Nepřihlášený uživatel vidí jen seznam jmen
   • Po přihlášení uživatele je možné získat i emailové adresy a telefonní čísla
  • Zobrazení informací o jedné konkrétní osobě na základě jejího ID
  • Přihlášení uživatele
  • Vložení nového záznamu do telefonního seznamu
 4. Dnes je možno prokonzultovat otázky týkající se Vašich semestrálních prací. Od příštího týdne bude probíhat už jen odevzdávání.

Materiály na cvičení

courses/b0b36pjv/tutorials/11/start.txt · Last modified: 2022/04/27 13:09 by mudromar