Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

12 Učení klasifikátorů I

V tomto cvičení se budeme zabývat metodami klasifikace pro případ, že neznáme pravděpodobnostní model dat. Zvláště se budeme věnovat porovnávání naučených klasifikátorů.

 • kvíz I - bonus
 • kvíz II - on-line výuka
 • semestrální úloha - dotazy (zvláště k druhé části ML úlohy)

Kvíz I - lineární klasifikátor

 • tradiční kvíz, tentokrát na lineární klasifikátor
 • bodovaný, bonusových 0.5bodu
 • řešení odevzdat do BRUTE do úlohy lab12quiz, do půlnoci dne, kdy běží dané cvičení
 • formát: textový soubor, fotka řešení na papíře, pdf - co Vám nejlépe vyhovuje a dokážeme to přečíst
 • správné řešení prodiskutujeme na příštím cvičení

Zadání kvíz I

Kvíz II - klasifikátory

 • on-line výuka, vysvětlení na příkladech
 • příklad I: recall and precision
 • příklad II: lineární klasifikace
 • bez bodového hodnocení
 • prezentace Classifiers.pdf

Quiz

courses/b3b33kui/cviceni/program_po_tydnech/tyden_12.txt · Last modified: 2021/05/15 13:16 by kostkja2