12 Nebayesovská klasifikace I

V tomto cvičení se budeme zabývat metodami klasifikace pro případ, že neznáme pravděpodobnostní model dat. Zvláště se budeme věnovat metodě nejbližšího souseda.

  • quizz
  • semestrální úloha - dotazy

Quizz

Vytvořte klasifikátor pohlaví člověka metodou prvního nejbližšího souseda (1-NN). Příznaky jsou výška a věk. Když změníme jednotky pro výšku, může se výsledek klasifikace změnit?

courses/b3b33kui/cviceni/program_po_tydnech/tyden_12.txt · Last modified: 2018/02/15 22:35 by strakzd1