Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Bodové hodnocení

Pozdě odevzdaní hráči se neúčastní turnaje a mají automaticky za turnaj 0 bodů!

Hodnocení je rozděleno takto:

  1. Minimální úspěšné splnění úlohy vyžaduje hráče, který dělá korektní tahy v každém stavu hrací plochy.
  2. Manuální hodnocení je založeno na hodnocení kódu (clean code).
  3. Automatické hodnocení je založeno na turnaji proti ostatním hráčům a automaticky hodnocené kvalitě algoritmu.
Hodnocený výkon min max poznámka
Konformita implementace 0 1 Ohodnocení algoritmu automatickým evaluačním systémem, který vyhodnotí, zda se hráč chová dle pravidel Reversi.
Kvalita kódu 0 4 Komentáře, struktura, elegance, čistota kódu, vhodné pojmenování proměnných… Bereme v úvahu složitost implementovaného algoritmu. Na čistě náhodném hráči není moc co hodnotit. Chápeme také, že u složitého algoritmu se snáz udělá implementační chyba.
Kvalita algoritmu - pořadí v žebříčku v turnaji s ostatními studenty 0 6 Turnaj prověří sofistikovanost navržených algoritmů. V každém podturnaji (dané velikostí pole) body rozdělíme do pětin, 1-2-3-4-6. Výsledné body za celý turnaj jsou potom maximum získané v podturnajích. Pokud hráč nedokončí turnaj svou chybou, získáte 0 bodů.
courses/b3b33kui/cviceni/reversi/hodnoceni.txt · Last modified: 2021/04/08 09:16 by svarnpet