Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

02 Prohledávání II

Některé cesty vedou k nalezení cíle možná rychleji. Jak to můžeme odhadnout. Heuristická funkce. Jaké heuristiky jsou nejlepší, přípustné?

  • Diskuse nad řešením prvního DÚ
  • Kvíz I, II
  • Prohledávací rozcvička

Kvíz I

  • kvíz, jak optimálně naplánovat let
  • bodovaný, bonusových 0.5bodu
  • řešení odevzdat do BRUTE do úlohy lab02quiz, do půlnoci dne, kdy běží dané cvičení
  • formát: textový soubor, fotka řešení na papíře, pdf - co Vám nejlépe vyhovuje a dokážeme to přečíst
  • správné řešení prodiskutujeme na příštím cvičení

Zadání kvíz I

Kvíz II

Prohledávácí rozcvička

Ačkoli mnozí jste již netrpěliví skočit na hledání cesty v bludišti, začněte jednoduchým grafem. Je to menší problém, bude se vám snáz krokovat a debugovat. Hledání cesty v grafech z přednášky si můžete vyzkoušet pomocí ''kuigraphs.py''. Základní komunikační rozhraní je stejné jako pro kuimaze. Tedy

import kuigraphs
env = kuigraphs.KuiGraph()
observation = env.reset()
states_with_costs = env.expand(state) # list of tuples ('a',1)
env.set_path(path)
state je písmeno, jako v přednášce, 'S', 'a', … 'G'. Vyzkoušejte různé strategie prohledávání. Pokud napíšete dostatečně obecně, stejný kód bude fungovat i pro případ
env = kuimaze.InfEasyMaze()

Rozmyslete si trochu nad papírem datové struktury, které budete potřebovat.

programování hledání

  • Python queue nebo heapq vám mohou pomoci při ukládání uzlů prohledávacího stromu.

různé

courses/b3b33kui/cviceni/program_po_tydnech/tyden_02.txt · Last modified: 2021/03/01 11:28 by kostkja2