Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

01 Úvod, Prohledávání I

Kvíz I: N-1 puzzle

 • startovní kvíz, na n-puzzle
 • bodovaný, bonusových 0.5bodu
 • řešení odevzdat do BRUTE do úlohy lab01quiz, do půlnoci dne, kdy běží dané cvičení
 • formát: textový soubor, fotka řešení na papíře, pdf - co Vám nejlépe vyhovuje a dokážeme to přečíst

Kvíz

Řešitelnost: programovací úloha

Bylo diskutováno na přednášce. Stáhněte si npuzzle.py. Vaším úkolem je naimplementovat funkci is_solvable(env), která rozhodne, zda je rozestavění destiček řešitelné čí nikoli. Funkci naimplementujte v modulu solvability_check.py a odevzdejte do BRUTE. Úlohu řešte pro velikost hrací plochy 3×3 i 4×4. Za správné řešení máte 2 body.

Základní kostra (solvability_check.py):

import npuzzle
 
def is_solvable(env):
  '''
  True or False?
  Tady naprogramujte svoje reseni
  '''
 
if __name__=="__main__":
  env = npuzzle.NPuzzle(3) # env = npuzzle.NPuzzle(4)
  env.reset()
  env.visualise()
  # just check
  print(is_solvable(env))

Základní komunikace s objektem NPuzzle je přes metodu env.read_tile(row, col), která vrátí hodnotu dlaždice, prázdná je None nebo vyvolá výjimku IndexError v případě pokud se pokusíte číst mimo hrací pole. Příklad použítí je dobře vidět v npuzzle.py

Prohledávání I

 • vysvětlení, on-line výuka
 • budeme diskutovat jak hledat, když nevím jak je cíl daleko
 • co znamená, že algoritmus prohledávání je úplný, optimální.

Kvíz

Zadání úlohy: hledání cesty v bludišti

V prostředí Prohledávání stavového prostoru naprogramujte nalezení nejlevnější cesty. Nezapomeňte, že cena přechodu mezi pozicemi nemusí být nutně všude stejná.

courses/b3b33kui/cviceni/program_po_tydnech/tyden_01.txt · Last modified: 2021/02/19 13:35 by kostkja2