Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

05 Sequential I

Co když musíme rozhodovat vícekrát, za neurčitosti, a jedno rozhodnutí ovlivňuje i ty další?

Kvíz - grid world

  • grid world a pravděpodobnost dosažení koncového stavu
  • bodovaný, bonusových 0.5bodu
  • řešení odevzdat do BRUTE do úlohy lab05quiz, do půlnoci dne, kdy běží dané cvičení
  • formát: textový soubor, fotka řešení na papíře, pdf - co Vám nejlépe vyhovuje a dokážeme to přečíst
  • správné řešení prodiskutujeme na příštím cvičení

Zadání kvíz

Úvod do MDP

[bez bodoveho hodnoceni]

Reversi closing

Termín reversi je 21. 3. Nepropásněte turnaj!

Samostatná úloha

Markovské rozhodovací procesy. Zkuste si spustit mdp_sandbox.py a ptejte se, pokud nebudete něčemu rozumět.

courses/b3b33kui/cviceni/program_po_tydnech/tyden_06.txt · Last modified: 2021/03/23 11:10 by kostkja2